Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Palladiumin ja platinan kalkogeeniyhdisteiden rakennetutkimusta

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Palladiumin ja platinan kalkogeeniyhdisteiden rakennetutkimusta

Tiedote.
Julkaistu: 04.09.2015 klo 12:32
Julkaisija: Oulun yliopisto

Palladium ja platina ovat jalometalleja, jotka muodostavat helposti koordinaatiokomplekseja erilaisten ligandien kanssa. Palladium- ja platinakompleksit ovat geometrialtaan tasoneliöitä. Yksinkertaisuutensa vuoksi ne ovat ihanteellinen malli ligandien aiheuttamien reaktiivisuuden hienovaraisten muutosten tutkimiseen.

Selenolaatto- ja tellurolaattoligandit ovat tärkeä laji materiaalitieteessä, sillä ne voivat saada aikaan mielenkiintoisia ominaisuuksia yhdisteissä. Etenkin tellurolaattokomplekseja on tutkittu tähän mennessä hyvin vähän. Muodostettuja komplekseja saatetaan pystyä hyödyntämään synteettisten reittien katalysoinnissa. Ne ovat myös lupaavia edelläkävijöitä puolijohtavien metallikalkogenidien valmistuksessa, ja niitä voidaan käyttää materiaalitieteessä.

Tähän väitöskirjaan johtaneen tutkimustyön aikana valmistettiin ja karakterisoitiin joukko uusia palladiumin ja platinan selenolaatto- ja tellurolaattokomplekseja sekä nestemäisessä että kiinteässä muodossa. Kelatoituvan difenyylifosfiinoetaani-ligandin käyttö säilytti tasoneliön kompleksin cis-isomerian. Lisäksi selenolaatto- ja tellurolaatto naftyylitrifenyylifosfiini platinakompleksien rakenteita vertailtiin, jolloin havaittiin, että tellurolaattolaji muodostaa kaksiytimisen kompleksin ja selenolaattolaji puolestaan yksiytimisen.

Kaikkia lajeja tutkittiin useilla metodeilla, kuten moniydin NMR-spektroskopialla, alkuaineanalyysilla ja yksikide röntgendiffraktiometrialla.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin myös bifunktionaalisia aminoselenolaattoligandeja sekä palladiumkomplekseina että moniseleniidiketjujen mahdollisina vakauttajina.

Näin ollen diorganyylitetraseleniidi on karakterisoitu selkeästi. Amiiniryhmän kykyä vakauttaa seleniidiketjua tarkasteltiin vielä lähemmin DFT-laskelmilla, ja se seuraa σ→π* vuorovaikutuksesta.

Tämän tutkimuksen tulokset laajentavat merkittävästi tietämystä tellurolaatto- ja selenolaattoligandeista, jotka sisältävät palladium- ja platinametallikomplekseja. Työssä analysoitiin myös mahdollista tapaa vakauttaa pidempiä moniseleniidiketjuja.

- - -

Master of Science Esther Takaluoma väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 9.9.2015. Epäorgaanisen kemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Structural Characterization of some Selenolato and Tellurolato Complexes of Platinum and Palladium (Eräiden selenolaatto ja tellurolaatto platina- ja palladiumin kompleksien rakenteellinen karakterisointi). Vastaväittäjänä toimii professori Matti Haukka Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Risto Laitinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Master of Science Esther Takaluoma

Syntymäaika ja -paikka:
1981 Koblenz, Saksa

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Görres Gymnasium Koblenz, Saksa

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, kemian laitos
044 254 3266

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, kemia
044 254 3266

Väittelijän yhteystiedot:
esther.takaluoma@gmail.com

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs