Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Muuttuuko lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä peruskoulutuksen aikana

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Muuttuuko lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä peruskoulutuksen aikana

Tiedote.
Julkaistu: 19.05.2014 klo 12:48
Julkaisija: Oulun yliopisto

Biopsykososiaalinen malli on yksi suomalaisen lääkärikoulutuksen lähtökohta, ja sen avulla voidaan arvioida millaisena opiskelija näkee potilaan. Mallin omaksumista voidaan käyttää myös mittarina etsittäessä lääkärikoulutuksen ongelmakohtia. Tässä pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin sitä, oliko lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä biopsykososiaalinen, ja tapahtuiko tuossa käsityksessä muutoksia koulutuksen kuluessa.

Tutkimuksen aineiston muodostivat Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa vuoden 2006 syksyllä opintonsa aloittaneiden 274 lääkäriopiskelijan koulutuksen eri vaiheissa laatimat 720 käsitekarttaa. Aineiston analyysissa käytettiin fenomenografista tutkimusmenetelmää, jota täydennettiin laadullisella käsitekartta-analyysilla. Tutkimus oli osa Learning Medical Expertise (LeMEx) pitkittäistutkimusta.

Lääkärikoulutus vaatii paljon opiskelijoilta, ja yleensä kliinisen vaiheen alku on nähty haastavana. Suomalaista lääkärikoulutusta onkin pyritty uudistamaan määrätietoisesti. Opintojen valinnaisuutta on lisätty ja huomiota on kiinnitetty varhaisiin potilaskontakteihin sekä vuorovaikutustaitoihin.

Tutkimuksen tulosten mukaan kliinisen vaiheen alulla ei ollut pelättyä yksipuolistavaa vaikutusta opiskelijoiden käsityksiin. Tämän voitiin nähdä olevan onnistuneiden opetuksellisten ratkaisujen, esimerkiksi Turun yliopiston juonneopetuksen ja sen mahdollistamien varhaisten potilaskontaktien ansiota. Sen sijaan viides lukuvuosi yksipuolisti selvästi opiskelijoiden käsityksiä.

Suurin muutos opiskelijoiden käsityksissä tapahtui kuitenkin koulutuksen viimeisenä vuonna, jolloin Oulun yliopiston opiskelijoiden käsitys terveydestä muuttui selvästi laaja-alaisemmaksi. Muutoksen katsottiin johtuvan onnistuneesta opetuksen kehittämistyöstä, jonka ansiosta opinnoissa yhdistyivät monipuolisesti erilaiset sisällöt ja opetusmenetelmät.

Sukupuolten välistä eroa tarkasteltaessa olivat muutokset pitkälti aikaisemmin julkaistujen tutkimusten kanssa samansuuntaisia. Mies- ja naisopiskelijoilla oli hyvin erilainen käsitys terveydestä ennen koulutuksen alkua, mutta koulutus tasasi tuota eroa. Naisopiskelijoilla koulutuksen alussa ollut varsin laaja-alainen käsitys terveydestä yksipuolistui koulutuksen loppua kohden, kun miesopiskelijoiden kohdalla kehityskulku oli päinvastainen.

Tutkimuksen avulla löydettiin lääketieteellisen peruskoulutuksen sisällön ja toteutuksen ongelmakohtia. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä koulutusta.

- - -

Filosofian maisteri Miki Kallio väittelee Oulun yliopistossa 23.5.2014. Lääketieteen pedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Muuttuuko lääketieteen opiskelijoiden käsitys terveydestä peruskoulutuksen aikana. Kuusivuotinen seurantatutkimus (Does students' concept of health change at different stages of medical education. A six-year follow-up study). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Anja Taanila. Väitöstilaisuus alkaa Kastellin tutkimuskeskuksen auditoriossa, Aapistie 1, kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Miki Kallio

Tiedekunta ja laitos sekä laitoksen puhelinnumero:
Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 569 8702
mikkika@gmail.com

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0454-3

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs