Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Magmasäiliöiden reunojen differentiaatiomekanismit

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Magmasäiliöiden reunojen differentiaatiomekanismit

Tiedote.
Julkaistu: 19.05.2014 klo 12:43
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tutkittaessa emäksisestä magmasta kiteytyneitä magmasäiliöitä ja niihin liittyviä malmeja yksi merkittävistä ongelmista on ollut reunavyöhykkeissä esiintyvä kivien ja mineraalien erilaistuminen, joka on käänteinen sille, mitä basalttisen magman kiteytyminen normaalisti tuottaa. Tällaiset reunavyöhykkeiden reversaalit ovat kehittyneet yleisesti magmasäiliöissä riippumatta niiden iästä, maantieteellisestä sijainnista, koosta, muodosta ja jopa magman koostumuksesta, mikä indikoi, että joku perustavanlaatuinen prosessi on ollut kyseessä. Avainkysymys on, mitkä fysio-kemialliset prosessit ovat tämän yleisen, mutta ilmeisen anomaalisen magmaattisen käyttäytymisen takana? Väitöskirjatutkimus pyrkii löytämään vastauksen kyseiseen petrologiseen ongelmaan.

Tässä työssä on käänteisten reunasarjojen luonnetta selvitetty laajasti käyttäen yksityiskohtaista geologista ja geokemiallista informaatiota kahdesta kerrosintruusiosta ja kolmesta doleriittisesta kerrosjuonesta. Kemiallisten komponenttien havaittua käyttäytymistä selittämään on kehitetty uusi petrologinen konsepti. Sen mukaan magmasäiliö kehittyy aluksi avoimena systeeminä ja laajentuu hitaasti ja myöhemmin nopeammin, kun sisään virtaa uutta magmaa, joka muuttuu koostumukseltaan primitiivisemmäksi ajan mukana.  Tunkeutuvan magman luonteen muuttuminen on merkittävä tekijä mineraalien ja kivien koostumuksen käänteisen trendin syntyyn.

Tämän työn päätulos on, että magmasäiliöiden kiteytyminen tapahtuu kahdessa erillisessä vaiheessa. Alkuvaihe on in situ -kiteytymistä avoimessa systeemissä sisään tulevan magman muuttuessa yhä primitiivisemmäksi ja toinen vaihe etenee normaalisti suljetussa tilassa tapahtuvan fraktioivan kiteytymisen kautta. Koska samanlaisia käänteisiä koostumustrendejä havaitaan monissa malmeja sisältävissä intruusioissa ja kerrossilleissä, esitetty malli saattaa edustaa tavallista prosessia intrusiivisten magmasäiliöiden ja niihin liittyvien malmien (mukana PGE-, Cr-, Cu-, Ni- ja V-malmeja) synnyssä. Tämän työn tulokset auttavat siten kehittämään etsintämenetelmiä uusien malmiesiintymien löytämiseksi Suomesta, jossa on useita maailmalla hyvin tunnettuja ja malmien suhteen potentiaalisia kerrosintruusioita.

- - -

Candidate of Science Vera Egorova väittelee Oulun yliopistossa 23.5.2014. Geologian ja mineralogian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Mechanisms of differentiation operating at magma chamber margins: insights from marginal reversals in mafic layered intrusions and sills (Magmasäiliöiden reunojen differentiaatiomekanismit: uutta tietoa käänteisesti differentioituneista reunasarjoista mafisissa kerrosintruusioissa ja kerrosjuonissa). Vastaväittäjänä toimii professori Tapani Rämö Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Eero Hanski. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa GO 101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Candidate of Science Vera Egorova

Syntymäaika ja -paikka:
1977 Kazakhstan

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
0294 480 000

Tiedekunta ja yksikkö:
Luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka, geotieteet ja kemia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
vera.egorova@oulu.fi

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs