Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Köyhä yhteistyökumppanuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä voi pahimmillaan johtaa inhimillisiin tragedioihin

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Köyhä yhteistyökumppanuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä voi pahimmillaan johtaa inhimillisiin tragedioihin

Tiedote.
Julkaistu: 31.03.2014 klo 12:41
Julkaisija: Oulun yliopisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä on tärkeää, että ammattilaisilla ja asiakasperheellä syntyy yhteinen käsitys perheen tilanteesta ja tarvittavasta tuesta. Köyhä yhteistyökumppanuus, jossa tieto ei välity tai ongelmista ei uskalleta kertoa, voi pahimmillaan johtaa inhimillisiin tragedioihin. Murheellisimpia esimerkkejä näistä ovat lähimenneisyyden perhesurmat ja kuolemaan johtaneet lasten kaltoinkohtelut.

Väitöskirjatyössä tutkittiin perhetyön käytäntöjä ja yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tutkimukseen osallistui sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia, esimiehiä, perhetyön ammattilaisia ja asiakasperheiden edustajia.

Tutkimus nostaa selkeästi esille ne erilaiset mielipiteet, mitkä estävät joustavaa yhteistyötä. Asiakaslähtöinen yhteistyökumppanuus ei tarkoita vielä samaa kaikille ammattilaisille. Johdon rooli ja merkitys koettiin epäselväksi ja myös vuorovaikutuksen toimivuudesta oli eriäviä käsityksiä.

Sen sijaan salassapitovelvollisuutta ei pidetty merkittävänä esteenä. Myöskään henkilöstö- tai aikaresurssien lisäämisen ei koettu parantavan merkittävästi yhteistyötä. Työntekijöiden vaihtuvuus koettiin ongelmaksi. Omaan työntekijään pitää pystyä luottamaan, jolloin uskalletaan kertoa vaikeatkin asiat. Merkittäväksi hyvää perhetyötä edistäväksi tekijäksi nähtiin asiakkaan aito kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen. Perheille tulee tarjota myös menetelmiä, joilla he itse selviävät arjen ongelmista.

Yhteistä arvokeskustelua ja selkeää johtajuutta tarvitaan, että yhteistyö saadaan toimimaan ammattilaisten ja perheiden välillä ja hyvät työntekijät pysymään työpaikoissa. Asiakasperheillä pitää olla luotettava oma vastuutyöntekijä, joka hoitaa yhteydenpidon ammattilaisten ja perheen välillä ja tuntee perheen palvelut. Tulevat ammattilaiset tulisi opettaa jo peruskoulutuksensa aikana yhteistyöhön toistensa kanssa järjestämällä heille monitieteisiä teoria- ja käytännön harjoittelukursseja. Näin opitaan tuntemaan toisten ammattilaisten rooleja ja kommunikointia tulevaa työelämää varten.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä sosiaali- ja terveystoimen moniasiantuntijaisen perhetyön toimintakäytäntöjä, työmenetelmiä ja koulutusta.

- - -

Terveystieteiden maisteri Ritva Kuorilehto väittelee Oulun yliopistossa 4.4.2014. Terveyshallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Monitahoarviointi Q-metodologialla (Transprofessionality in social and health care family work. Multiple constituency evaluation with Q methodology). Vastaväittäjänä toimii professori Pirkko Vartiainen Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Leena Paasivaara. Väitöstilaisuus alkaa lääketieteellisessä tiedekunnassa Leena Palotie -salissa (Aapistie 5 A) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Terveystieteiden maisteri Ritva Kuorilehto

Syntymäaika ja -paikka:
1955 Kuusamo

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1974, Pudasjärven lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut
044 7035 903
040 0790 853

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite:
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0396-6

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs