Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Kohti yksinkertaisempia paperinkierrätysprosesseja

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Kohti yksinkertaisempia paperinkierrätysprosesseja

Tiedote.
Julkaistu: 18.03.2014 klo 10:58
Julkaisija: Oulun yliopisto

 

Väitöstyössä on kehitetty menetelmiä painomusteen irrotuksen parantamiseksi erilaisten keräyspapereiden pinnalta ja kehitetty menetelmiä vaikeasti prosessoitavissa olevien keräyspaperiseosten prosessoimiseksi. Väitöskirjassa esitetyt menetelmät luovat pohjaa yksinkertaisempien siistausprosessien kehittämiseksi ja antavat täten myös uusia mahdollisuuksia nykyisille siistausprosesseille tunnusomaisten korkeiden tuotantokustannusten ja materiaalitappioiden vähentämiseksi.

Keräyspaperi on maailman tärkein raaka-aine uusien paperi- ja kartonkituotteiden valmistamisessa ja keräyspaperin prosessoinnin kustannus- ja materiaalitehokkuuteen on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota. Keräyspapereista valmistettua uusiomassaa pitäisi pystyä tuottamaan mahdollisimman pienin kustannuksin, mahdollisimman yksinkertaisella ja tehokkaalla prosessilla. Vaalean uusiomassan tuottaminen eripainomenetelmillä painetuista ja eri ympäristöolosuhteille altistuneista keräyspapereista nykyisiä siistausprosesseja selvästi vähemmillä prosessointivaiheilla ei tänä päivänä kuitenkaan ole mahdollista.

Edellytys siistausprosessien yksinkertaistamiselle ja tehokkaalle musteen poistamiselle keräyspapereista on, että siistausprosessin ensimmäisen vaiheen, pulpperoinnin, toiminnan tehokkuutta parannetaan. Väitöstutkimuksen tavoitteena olikin etsiä uusia mahdollisuuksia parantaa musteen irrotusta keräyspapereista ja kuiduista pulpperoinnissa, kehittää pulpperointimenetelmiä, joilla voitaisiin prosessoida tehokkaasti eri painomenetelmillä painettuja papereita, sekä tunnistaa musteen käyttäytymiseen pulpperoinnissa vaikuttavia uusia tekijöitä.

Väitöstyön tulokset osoittavat, että tehokkaamman musteen irrottamisen kannalta olisi hyödyllisempää esiliottaa tiettyjä keräyspapereita alkalisilla siistauskemikaaleilla sopivissa olosuhteissa ennen pulpperointia, kuin syöttää kemikaalit suoraan pulpperiin. Lisäksi väitöstyö osoittaa, että haasteellisia keräyspaperiseoksia voidaan prosessoida tehokkaasti, jos nykyisten pulppereiden toimintatapaa muokataan.

Väitöstyössä kehitetyssä uudenlaisessa pulpperointistrategiassa irronneet mikroskooppiset mustepartikkelit poistetaan massasta useassa vaiheessa pulpperoinnin aikana. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vesipohjaisten musteiden ja lasertulosteiden samanaikaisen prosessoinnin sekä eri massajakeiden erillisen prosessoinnin siistausprosessin seuraavissa vaiheissa. Tutkimus korostaa myös, että keräyspapereiden keräys-, varastointi- ja kuljetusolosuhteisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska haitallisille olosuhteille altistuminen heikentää merkittävästi musteen irrotusta kuiduista.

- - -

Diplomi-insinööri Kalle Kemppainen väittelee Oulun yliopistossa 21.3.2014. Prosessitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Towards simplified deinking systems – A study of the effects of ageing, pre-wetting and alternative pulping strategy on ink behaviour in pulping (Kohti yksinkertaisia siistausprosesseja – tutkimus keräyspaperin vanhenemisen, esiliotuksen ja vaihtoehtoisen pulpperointistrategian vaikutuksista musteen käyttäytymiseen pulpperoinnissa). Vastaväittäjänä toimii professori Samuel Schabel (Technische Universität Darmstadt, Saksa) ja kustoksena professori Jouko Niinimäki. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla, Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Kalle Kemppainen

Syntymäaika ja -paikka:
1982 Kajaani

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Linnan lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
050 383 3716
kalle.kemppainen@oulu.fi

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0381-2

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs