Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Hengityslaitehoitoon liittyvän keuhkokuumeen ehkäisy – haaste potilasturvallisuudelle ja hoidon laadulle

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Hengityslaitehoitoon liittyvän keuhkokuumeen ehkäisy – haaste potilasturvallisuudelle ja hoidon laadulle

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2014 klo 16:05
Julkaisija: Oulun yliopisto

 

Hoitosuositusten noudattamatta jättäminen altistaa kriittisesti sairaan potilaan hengityslaitehoitoon liittyvälle keuhkokuumeelle. Hengityslaitehoitoon liittyvä keuhkokuume on tehohoidon yleisin sairaalainfektio, johon liittyy pitkittynyt hengityslaite- ja hoitoaika, lisääntynyt sairastuvuus, kuolleisuus ja antimikrobihoitojen määrä sekä kohonneet hoitokustannukset. Väitöstutkimuksessa todettiin, että täydennyskoulutuksen kliininen vaikuttavuus sekä potilasturvallisuuden että hoidon laadun kehittämisessä on merkittävä, mikäli kliinisessä tehohoitotyössä lisätään tehohoitajien tietoa ja taitoa noudattaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia.

Väitöstutkimuksessa arvioitiin tehohoitajien tietoa ja taitoa noudattaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia hengityslaitehoitoon liittyvän keuhkokuumeen ehkäisyksi sitä varten kehitettyjen arviointimittareiden avulla. Väitöstutkimuksessa arvioitiin lisäksi satunnaistetun, kontrolloidun seurantatutkimuksen sekä järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta sekä oppimistuloksiin että kliinisiin hoitotuloksiin.

Väitöstutkimuksessa kehitetyt arviointimittarit osoittautuivat luotettaviksi. Merkittävimmät puutteet tehohoitajien tiedoissa ja taidoissa noudattaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia ilmenivät käsihygienian, suunhoidon sekä hengityslaite- ja ravitsemushoidon toteutuksessa, hengityslaitehoidosta vieroittamisessa sekä alahengitysteiden imukäytännöissä. Tutkimuksessa käytettyjen koulutusinterventioiden vaikuttavuus sekä oppimistuloksiin että kliinisiin hoitotuloksiin oli merkittävä. Simulaatiokoulutuksen jälkeen koeryhmän taidot noudattaa näyttöön perustuvia hoitosuosituksia lisääntyivät merkittävästi sekä simulaatio-oppimisympäristössä että kliinisessä tehohoitotyössä. Opitut taidot säilyivät yli kuuden kuukauden seurannan ajan.

Puutteellinen tieto, taito sekä hoitosuositusten noudattamatta jättäminen ovat uhka potilasturvallisuudelle ja siten hoidon laadulle. Väitöstutkimuksessa kehitettyjä arviointimittareita voidaan hyödyntää sekä tehohoitajien ammatillisen osaamisen varmistamisessa että kriittisesti sairaiden potilaiden turvallisen hengityslaitehoidon arvioinnissa. Tutkimustuloksia voidaan myös hyödyntää hoitokäytänteiden yhtenäistämisessä, entistä tehokkaampien koulutusinterventioiden suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Jatkotutkimuksessa on kiinnitettävä huomiota hoitosuositusten aktiivisten jalkauttamiskeinojen vaikuttavuuden arviointiin, hengityslaitehoitoon liittyvien infektioiden säännölliseen seurantaan sekä asianmukaiseen palautteen antoon.

- - -

Terveystieteiden maisteri Miia Jansson väittelee Oulun yliopistossa 25.4.2014. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The effectiveness of education on critical care nurses’ knowledge and skills in adhering to guidelines to prevent ventilator-associated pneumonia (Koulutuksen vaikuttavuus tehohoitajien tietoihin ja taitoihin noudattaa hoitosuosituksia ventilaattori pneumonian ehkäisyksi). Vastaväittäjänä toimii professori Tarja Suominen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Helvi Kyngäs. Väitöstilaisuus alkaa lääketieteellisessä tiedekunnassa Leena Palotie -salissa (Aapistie 5A) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Terveystieteiden maisteri Miia Jansson

Syntymäaika ja -paikka:
1981 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2000, Ylitornion yhteiskoulun lukio

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos, hoitotiede
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
044 592 5948
miia.jansson@student.oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0382-9

 

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs