Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Epäideaalisen lähettimen kompensointi esivääristystä käyttäen

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Epäideaalisen lähettimen kompensointi esivääristystä käyttäen

Tiedote.
Julkaistu: 31.03.2014 klo 12:34
Julkaisija: Oulun yliopisto

Langattomassa tietoliikenteessä lähetettävää signaalia täytyy vahvistaa voimakkaasti, jotta se voidaan kanavan aiheuttamasta vaimennuksesta ja häiriöistä huolimatta luotettavasti ilmaista vastaanottimessa. Vahvistukseen käytetään tehovahvistinta, joka kuluttaa huomattavan osan signaalin lähettämiseen tarvittavasta tehosta. Lähettimen tehonkulutuksen minimoimisessa vahvistimen hyötysuhde eli lähetetyn hyötysignaalin tehon suhde tehovahvistimen kuluttamaan tehoon on merkittävä. Hyötysuhde paranee kasvattamalla lähetystehoa, mutta tällöin tehovahvistin muuttuu epälineaariseksi eli se vääristää lähetettävää signaalia. On siis tehtävä kompromisseja hyötysuhteen ja epälineaarisuuden välillä. Tässä väitöstyössä tarkastellaan tietyntyyppistä epälineaarista mutta korkean hyötysuhteen tehovahvistinta, jota kutsutaan verhokäyräseuraajavahvistimeksi (envelope tracking, ET).

Tehovahvistimen lisäksi lähettimessä on muitakin epälineaarisia komponentteja kuten tässä työssä tarkasteltavat hajautetuissa antennijärjestelmissä käytettävät kuituoptiset radiolinkit (radio-over-fibre, RoF). Ne ovat samalla tavoin epälineaarisia kuin tehovahvistimet.

Väitöstyössä tutkitaan lähettimen epälineaaristen komponenttien aiheuttamien vääristymien kompensointia langattomissa tietoliikennejärjestelmissä. Erityisesti tarkastellaan ET-vahvistimen ja RoF-linkin adaptiivista esivääristystä, joka on yksi yleisesti käytetty linearisointimenetelmä. Esivääristyksen on oltava adaptiivinen eli mukautuva, koska tehovahvistimen epälineaariset ominaisuudet riippuvat vahvistimesta.

Väitöstyön tulokset osoittavat, että langattomien tietoliikennejärjestelmien suunnittelussa epälineaarisuudet täytyy ottaa huomioon. Suorituskykytarkastelut osoittavat, että RoF-linkin ja ET-vahvistimen aiheuttamia vääristymiä voidaan merkittävästi vähentää käyttäen työssä kehitettyjä yksinkertaisia kompensointimenetelmiä. Tuloksia voidaan soveltaa missä tahansa langattomassa tietoliikennejärjestelmässä ja edelleen parantaa yhdistämällä tutkittuihin tekniikoihin esimerkiksi muita hyötysuhdetta parantavia menetelmiä.

- - -

Diplomi-insinööri Atso Hekkala väittelee Oulun yliopistossa 4.4.2014. Radiotietoliikenteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Compensation of transmitter nonlinearities using predistortion techniques. Case studies of envelope tracking amplifiers and radio-over-fibre links (Lähettimen epälineaarisuuksien kompensointi esivääristystä käyttäen. Esimerkkitapauksina verhokäyräseuraajavahvistin ja kuituoptinen radiolinkki). Vastaväittäjinä toimivat professori Mikko Valkama Tampereen teknillisestä yliopistosta ja professori Risto Wichman Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Marcos Katz. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Atso Hekkala

Syntymäaika ja -paikka:
1976 Kuusamo

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1996, Kuusamon lukio

Nykyinen työpaikka:
Teknologian tutkimuskeskus VTT
atso.hekkala@vtt.fi
040 706 1230

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietoliikennetekniikan osasto
0294 480 000

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs