Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös Oulun yliopistossa: Asiakas unohtui – rakennusyritysten uudistettava käsityksensä liiketoimintamalleista

Oulun yliopisto

Väitös Oulun yliopistossa: Asiakas unohtui – rakennusyritysten uudistettava käsityksensä liiketoimintamalleista

Tiedote.
Julkaistu: 08.06.2015 klo 12:54
Julkaisija: Oulun yliopisto

Rakennusalalla tarve toimintatapojen muutokseen tunnistettiin jo pari vuosikymmentä sitten. Tästä huolimatta sekä tuottavuuden kehittäminen että asiakastyytyväisyyden parantaminen ovat osoittautuneet haastaviksi tehtäviksi eikä ongelmia ole vuosien aikana saatu kitkettyä. Alan tutkimus- ja kehitystyö on keskittynyt pääsääntöisesti uusiin teknologioihin sekä projektijohtomenetelmien ja -osaamisen kehittämiseen. Ongelmien syyt ovat kuitenkin projekteja syvemmällä, mikä antaa aihetta myös yritystason tarkasteluun.

Tämä väitöstutkimus lähestyy rakennusalan heikkoa tilaa liikkeenjohdon näkökulmasta. Tarkastelun lähtökohtana on käytetty liiketoimintamallikonseptia. Yrityksen liiketoimintamalli kuvastaa sen tapaa toimia ja tuottaa arvoa asiakkailleen. Toimivan liiketoimintamallin avulla yritys voi erottua edukseen kilpailijoistaan. Sen rakentamisessa asiakkaiden ymmärtäminen sekä arvonluontijärjestelmän, tarjoaman ja ansaintalogiikan yhteensovittaminen on avainasemassa.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärtää rakennusliiketoiminnan nykytilaa ja kehittämisen edellytyksiä. Tutkimuksen mukaan rakennusliiketoiminnan kehittäminen vaatii nykyistä laaja-alaisempaa ymmärrystä liiketoimintamallin elementeistä, sillä asiakas ja arvonluonti jäävät nykyisellään liian vähälle huomiolle. Sen sijaan rakennusliiketoimintaa johdetaan yleensä projektiperusteisesti ilman asiakassuuntautuneita liiketoimintamalleja, mikä ei paranna lähtökohtia siirtyä kustannusperusteisesta kilpailusta arvo- ja asiakaskeskeiseen liiketoimintaan.

Liiketoimintamallien ymmärtäminen ja kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä rakennusalan uudistamisessa; selkeästi määritellyt liiketoimintamallit luovat paitsi perustan liiketoiminnan johdonmukaisuudelle ja prosessien kehittämiselle, mutta avaavat myös arvonluonnin mahdollisuuksia asiakaskeskeisen lähestymistapansa myötä.

Tutkimuksen lähestymistapana on ollut laadullinen tapaustutkimus, jossa aineiston keruu on tapahtunut pääosin haastatteluin. Haastateltavina on ollut suomalaisten rakennusliikkeiden ylintä ja keskijohtoa.

- - -

Diplomi-insinööri Aki Pekuri väittelee Oulun yliopistossa 12.6.2015. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The role of business models in construction business management (Liiketoimintamallien rooli rakennusliiketoiminnan johtamisessa). Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Pekkanen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Harri Haapasalo. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa IT 116 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Aki Pekuri

Syntymäaika ja -paikka:
1982 Kemi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Kemin lyseon lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 7294 162
aki.pekuri@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0811-4

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs