Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Ojitettujen suoalueiden soveltuvuutta turvetuotannon valumavesien puhdistukseen on selvitetty

Oulun yliopisto

Väitös: Ojitettujen suoalueiden soveltuvuutta turvetuotannon valumavesien puhdistukseen on selvitetty

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2016 klo 13:03
Julkaisija: Oulun yliopisto

Turvetuotannon haasteena on löytää ojittamattomia ja hyvin soveltuvia suoalueita vedenpuhdistuskosteikoiksi valumavesien puhdistukseen. Valtakunnallisilla alueidenkäyttöstrategioilla turvetuotantoa ohjataan yhä enemmän jo aiemmin ojitetuille suoalueille, jolloin niiden läheisyydestä ei välttämättä löydy luonnontilaista suoaluetta valumavesien puhdistuskosteikon perustamiseen. Tällöin tarvitaan tietoa esimerkiksi metsäojitettujen alueiden soveltuvuudesta. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ojitetuille suoalueille perustetut vedenpuhdistuskosteikot poistivat turvetuotantoalueiden valumavedestä pääasiassa hyvin kiintoainetta ja epäorgaanista typpeä. Osalla kosteikoista kuitenkin havaittiin fosforin ja raudan huuhtoutumista.

Tutkimuksessa selvitettiin veden virtausta, puhdistustehokkuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä turvetuotannon valumavesiä käsittelevillä ojitetuille suoalueille perustetuilla kosteikoilla. Selvitykset toteutettiin keräämällä tietoja mm. turpeen ja kosteikon ominaisuuksista usealta ojitetulle suoalueelle perustetulta kosteikolta, josta oli olemassa tietoa valumaveden laadusta ennen ja jälkeen kosteikon.

Toisena osana tutkimusta selvitettiin miten ojitetuille ja ojittamattomille suoalueille perustetut kosteikot puhdistavat valumavesiä eri vuodenaikoina. Mukana oli viisi kosteikkoa Pohjois-Pohjanmaalta ja yhdeksän Länsi-Suomen alueelta. Selvitys toteutettiin tilastollisena tarkasteluna pääasiassa raporteista kerättyjen vedenlaatutietojen ja kosteikkojen ominaisuustietojen perusteella. Kosteikkojen puhdistuskyvyssä selvää vuodenaikaisvaihtelua havaittiin kokonaistypen, ammoniumtypen ja kemiallisen hapenkulutuksen arvon (CODMn) osalta, mutta ei muiden tutkittujen aineiden, kuten fosforin ja kiintoaineen osalta. Työn tuloksia voidaan muun muassa hyödyntää, kun arvioidaan etukäteen ojitettujen suoalueiden soveltuvuutta vedenpuhdistukseen.

- - -

Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Heini Postila väittelee Oulun yliopistossa 17.6.2016. Vesi- ja geoympäristötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Peat extraction runoff water purification in treatment wetlands constructed on drained peatlands in a cold climate (Turvetuotannon valumavesien puhdistaminen ojitetuille suoalueille perustetuilla kosteikoilla pohjoisissa olosuhteissa). Vastaväittäjänä toimii dosentti Ari Laurén Luonnonvarakeskuksesta ja kustoksena professori Björn Klöve Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa GO101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri, filosofian maisteri Heini Postila

Syntymäaika ja -paikka: 1981 Kokkola

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2000, Sodankylän lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta
0294 484 503

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, vesi- ja ympäristötekniikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
heini.postila@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1225-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs