Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Nielurisaleikkaus vähentää nielutulehduksia ja parantaa elämänlaatua aikuispotilailla

Oulun yliopisto

Väitös: Nielurisaleikkaus vähentää nielutulehduksia ja parantaa elämänlaatua aikuispotilailla

Tiedote.
Julkaistu: 18.05.2015 klo 13:12
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että nielurisaleikkaus vähentää toistuvia nielutulehduksia sairastavien aikuisten tulehdusepisodien, lääkärikäyntien ja kurkkukipupäivien määrää. Tutkimuksen mukaan potilaiden sairastamat nielutulehdukset ovat kuitenkin erittäin harvoin hankalaoireisia. Lisäksi tiedossa on, että yksittäinen nielutulehdus johtaa hyvin harvoin komplikaatioihin. Näin ollen on tärkeää myös tutkia, hyötyvätkö potilaat omasta mielestään nielurisaleikkauksesta. Väitöstutkimuksen mukaan potilaat keskimäärin kokivat nielurisaleikkauksen parantavan selkeästi heidän elämänlaatuaan. Leikkauksen aiheuttaman elämänlaadullisen hyödyn määrä kuitenkin vaihtelee suuresti yksittäisten potilaiden välillä.

Toistuvat nielutulehdukset aiheuttavat paljon lääkärikäyntejä, antibioottihoitoja sekä poissaoloja töistä tai opinnoista. Tämä heikentää potilaiden elämänlaatua ja aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnalle. Nielurisaleikkaus on yksi yleisimmistä aikuisille tehtävistä leikkauksista ja yksi yleisimmistä syistä nielurisaleikkauksille ovat juuri toistuvat nielutulehdukset. Nielurisaleikkauksen vaikutuksesta toistuvien nielutulehdusten määrään, nimenomaan aikuisilla, ei kuitenkaan ole juurikaan aiempaa tutkimusnäyttöä. Tutkimuksessa seurattiin tarkasti potilaiden nielutulehdusten määrää ja oireilua sekä ennen että jälkeen nielurisaleikkauksen ja heille tehtiin elämänlaatukysely kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen.

Vaikka enemmistö potilaista kokee hyötyvänsä nielurisaleikkauksesta, osalla hyöty kuitenkin jää vähäiseksi. Väitöskirjatutkimuksessa pyrittiin myös etsimään sellaisia ennustetekijöitä, joiden perusteella leikkauksesta hyötyvät potilaat pystyttäisiin löytämään paremmin jo etukäteen. Tätä asiaa ei ole juurikaan tutkittu aikaisemmin. Tutkimuksen mukaan ainoastaan leikkausta edeltävä suuri nieluoireilun määrä ennustaa leikkaushyötyä, mutta tämänkin tekijän ennustearvo on kohtalaisen heikko. Esimerkiksi ikä, sukupuoli, nielurisojen ulkonäkö tai koko, tupakointi tai aiempien nielutulehdusten aiheuttajamikrobit eivät vaikuta siihen, hyötyykö potilas nielurisaleikkauksesta vai ei.

Tutkimuksen mukaan suurin osa toistuvia nielutulehduksia sairastavista aikuisista kokee hyötyvänsä nielurisaleikkauksesta oireiden vähenemisen ja elämänlaadun paranemisen kautta. Nielurisaleikkaus kuitenkin aiheuttaa myös ohimenevänä haittana noin kahden viikon kurkkukipujakson ja sairasloman. Myös leikkauskomplikaatiot ovat mahdollisia, vaikkakin harvinaisia. Koska leikkausta edeltävien tietojen perusteella ei voi täysin varmasti tietää hyötyykö potilas leikkauksesta, on tärkeää käydä perusteellinen lääkärin ja potilaan välinen keskustelu leikkauksen oletettavasta hyödystä, haitoista ja riskeistä.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Timo Koskenkorva väittelee Oulun yliopistossa 22.5.2015. Korva-, nenä- ja kurkkutautien alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Outcome after tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis (Nielurisaleikkauksen vaikutukset toistuvia nielutulehduksia sairastavilla aikuisilla). Vastaväittäjänä toimii dosentti Karin Blomgren Helsingin yliopistollisen keskussairaalan korvaklinikalta ja kustoksena professori Olli-Pekka Alho. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 10 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Timo Koskenkorva

Syntymäaika ja -paikka:
1976 Vaala

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1996 Haapajärven lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala
08 315 3401

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, KNK- ja silmätautien tutkimusryhmä
08 315 2011 (vaihde)

Väittelijän yhteystiedot:
timo.koskenkorva@fimnet.fi
044 381 2987

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0799-5

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs