Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: MS-taudin ilmaantuvuus on yleistynyt Pohjois-Suomessa

Oulun yliopisto

Väitös: MS-taudin ilmaantuvuus on yleistynyt Pohjois-Suomessa

Tiedote.
Julkaistu: 06.06.2016 klo 08:52
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan MS-taudin ilmaantuvuus on lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla viimeisten 20 vuoden aikana. Tämä ilmiö näkyy etenkin naisilla, kun taas miesten osalta MS-taudin ilmaantuvuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että MS-tautia sairastavilla oli kohonnut riski luunmurtumiin jo aivan sairauden alkuvaiheessa ja riskin lisääntyminen ei liittynyt heikentyneeseen liikuntakykyyn.

MS-tauti on nuorten aikuisten yleisin etenevä neurologinen sairaus. MS-taudin syntyyn tai sairauden kulkuun vaikuttavia tekijöitä ei toistaiseksi tunneta. Tärkeimpinä riskitekijöinä on pidetty geneettisiä, ympäristöön ja infektioihin liittyviä tekijöitä. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että D-vitamiini on itsenäinen MS-taudin riskitekijä. Yleisesti tiedetään, että MS-tautia esiintyy enemmän niillä alueilla, joilla auringon valon määrä on matala ja sen vuoksi D-vitamiinin saanti on vähäisempää. Suomessa MS-taudin esiintyvyys on maailman korkeimpia, mutta esiintyvyys vaihtelee Suomen sisällä alueittain. Väitöstutkimus käsitteli MS-taudin esiintyvyyttä ja tautiin sairastuneiden eliniän ennustetta Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi tutkittiin MS-tautia sairastavien potilaiden muuta neurologista sairastavuutta.

Koska MS-taudin syntyyn liitetty D-vitamiini on merkittävä tekijä myös luun terveydelle, tutkimuksessa selvitettiin luunmurtumien esiintyvyyttä MS-tautia sairastavilla. Aineistona oli Oulun yliopistollisessa sairaalassa MS-taudin diagnoosin saaneet potilaat vuosilta 1990–2010. Tutkimus osoitti, että MS-taudin esiintyvyys vastaa sairauden keskimääräistä esiintyvyyttä maassamme. Mielenkiintoista kuitenkin oli, että MS-taudin vuosittainen ilmaantuvuus lisääntyi naisilla, kun taas miehillä vastaavaa kasvua ei nähty. Sairastuneiden eliniän ennuste oli parempi aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Sairastettu aivoverenkiertohäiriö heikensi merkittävästi eliniän ennustetta. Lähes viidesosalla MS-tautia sairastavista oli jokin muu neurologinen sairaus, joista yleisimmät olivat migreeni ja epilepsia. Näillä ei kuitenkaan havaittu olevan vaikutusta eliniän ennusteeseen.

Tutkimus on ensimmäinen MS-taudin esiintyvyydestä tehty tutkimus Pohjois-Suomessa. Tutkimus tuo myös uuttaa tietoa MS-tautia sairastavilla esiintyvien muiden neurologisten liitännäissairauksien esiintyvyydestä ja niiden vaikutuksesta eliniän ennusteeseen. Tutkimuksen mukaan liitännäissairauksiin ja luuston terveyteen tulisi kiinnittää enempi huomioita MS-tautia sairastavilla.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Olga Krökki väittelee Oulun yliopistossa 10.6.2016. Neurologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Multiple sclerosis in Northern Finland. Epidemiological characteristics and comorbidities (MS-tauti pohjoissuomalaisessa väestössä. Epidemiologiset erityspiirteet sekä liitännäissairaudet). Vastaväittäjänä toimii dosentti Merja Soilu-Hänninen Turun yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Anne Remes Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 8 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Olga Krökki

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala
08 415 4400

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, neurotieteen tutkimusyksikkö, neurologia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
olga.krokki@dnainternet.net
040 8260 725

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1238-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs