Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Menetelmiä paperikoneen automaattisen laadunhallinnan kehittämiseksi

Oulun yliopisto

Väitös: Menetelmiä paperikoneen automaattisen laadunhallinnan kehittämiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2016 klo 11:42
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjassa on tutkittu kuinka paperinvalmistusprosessin automaattisen laadunhallinnan suorituskykyyn voidaan vaikuttaa erilaisilla mittausjärjestelyillä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista uutta informaatiota kuvantava mittaus voisi tarjota laadunvalvontaan ja haasteelliseksi tunnettuun laatusuureiden jatkuvatoimiseen profiilisäätöön. Erityisen mielenkiintoinen vaihtoehto olisi hyödyntää olemassa olevia vianilmaisujärjestelmiä paperiradan kuvantavaan mittaamiseen. Vaikkakin kamera- ja informaatioteknologian kehitys mahdollistaa kuvatiedon keräämisen, vaatii kuvatiedon hyödyntäminen informaation jalostamista kuvaamaan paperin laatusuureita, kuten neliömassaa tai kosteuspitoisuutta.

Tutkimuksessa esitettiin ongelmaan soveltuvia laskennallisia menetelmiä mittaustiedon yhdistelemiseen sekä mittausten mahdollistamien säätöstrategioiden toteuttamiseen. Simulointityökaluja hyödyntämällä työssä osoitettiin, että uuden mittaustiedon avulla voidaan havaita profiilivaihteluita, joita on vaikea tai mahdoton havaita nykyisillä mittausjärjestelyillä.

Uuden mittausinformaation avulla neliömassaprofiilien säätöstrategioita voitiin kehittää ja profiilisäätöjen dynaamista suorituskykyä kasvattaa merkittävästi. Esitetyillä ratkaisuilla olisi mahdollista vähentää paperin laatusuureiden vaihtelua paperikoneella, parantaa siten valmistettavan tuotteen tasalaatuisuutta ja edesauttaa paperi- ja painokoneen ajettavuutta.

- - -

Diplomi-insinööri Markku Ohenoja väittelee Oulun yliopistossa 16.9.2016. Automaatiotekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Computational methods for exploiting image-based data in paper web profile control (Laskennallisia menetelmiä kuvapohjaisen datan hyödyntämiseen paperiradan profiilisäädössä). Vastaväittäjänä toimii professori Erik Dahlquist (Mälardalen University, Ruotsi) ja kustoksena professori Kauko Leiviskä Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Markku Ohenoja

Syntymäaika ja -paikka: 1983 Enontekiö

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2002, Enontekiön lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, Säätötekniikan tutkimusyksikkö
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, Säätötekniikan tutkimusyksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
0294 482 473
markku.ohenoja@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1282-1

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs