Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Maaseutumatkailun kehittäminen ja aluetalouden monipuolistaminen Botswanassa: Esimerkkinä Lekhubu Island

Oulun yliopisto

Väitös: Maaseutumatkailun kehittäminen ja aluetalouden monipuolistaminen Botswanassa: Esimerkkinä Lekhubu Island

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2014 klo 13:02
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan, miten maaseutumatkailu soveltuu maaseudun elinolojen/keinojen parantamiseen Botswanassa. Tutkimuksessa käytetty lähestymistapa, yhteisöperustainen luonnonvarojen hallinta, pyrkii yhdistämään luonnonvarojen suojelun ja maaseudun kehittämisen.

Lähestymistapa perustuu ajatukseen luonnonvarojen hallinnan hajauttamisesta valtiolta maaseutuyhteisöille, mikä mahdollistaa yhteisöperustaisen matkailun kehittämisen ja sen myötä taloudellisten hyötyjen saavuttamisen paikallisesti. Koska lähestymistapa on suunniteltu alun perin luonnonvarojen suojelun lähtökohdista, tässä tutkimuksessa selvitetään sen soveltumista, relevanssia ja mahdollisuuksia tapauksissa, joissa luonnonvarojen lisäksi suojellaan myös kulttuurisia ja perinteisiin liittyviä resursseja.

Tutkimus perustuu laadulliseen tutkimukseen, jossa käytettiin pääasiassa haastatteluita ja fokusryhmäkeskusteluita. Tulokset osoittavat, että vaikka valittu maaseutumatkailun lähestymistapa perustuu yhteisön osallisuuteen, ei paikallisyhteisö ollut täysin valmis toteuttamaan heille esitettyä kulttuuriin ja perinteisiin perustuvaa maaseutumatkailua. Tutkimuksessa havaittiin myös, että vaikka perimmäinen tarkoitus oli hajauttaa resurssien hallintaa paikallisyhteisöille, valtio säilyttää itsellään veto-oikeuden kaikkiin yhteisöstä lähteneisiin ideoihin. Näin ollen vanha ylhäältä-alas-suunnittelu-periaate, jota lähestymistapa pyrkii kyseenalaistamaan, jatkuu käytännössä edelleen. Tutkimuksessa todettiin lisäksi, että käytetty lähestymistapa ei sovellu hyvin maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen kulttuuriin ja perinteisiin perustuvan matkailun avulla. Tutkimuksessa havaittiin useita tekijöitä, jotka estävät tai vaikeuttavat tällaisen kehittämistyön onnistumista.

Loppupäätelmänä on, että tutkimuksessa esitellyn lähestymistavan soveltuvuus maaseudun yhteisöjen kehittämiseen kulttuuri- ja perinnematkailun avulla Botswanassa on monin osin kyseenalainen. Vaikka lähestymistapaa on käytetty menestyksellisesti luonnonvaroihin liittyvissä tapauksissa, se ei automaattisesti sovellu käytettäväksi paikalliskulttuurin ja perinteiden hyödyntämisen yhteydessä. Nykyiset aluekehitysperiaatteet suosivat yhteisöperustaisia lähestymistapoja, mutta tämän tutkimuksen mukaan niiden soveltuvuus ja vaikuttavuus voidaan kyseenalaistaa. Onkin tarpeen käynnistää avoin keskustelu erilaisten alueellisen kehityksen lähestymistapojen soveltuvuudesta ja jatkokehittämisen tarpeesta, ei pelkästään Botswanassa vaan laajemmin eteläisessä Afrikassa ja globaalissa etelässä.

- - -

Master of Science Monkgogi Lenao väittelee Oulun yliopistossa 22.11.2014. Matkailumaantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Rural tourism development and economic diversification for local communities in Botswana: the case of Lekhubu Island (Maaseutumatkailun kehittäminen ja aluetalouden monipuolistaminen paikallisyhteisöille Botswanassa: Esimerkkinä Lekhubu Island). Vastaväittäjänä toimii Dieter K. Müller Uumajan yliopistosta Ruotsista ja kustoksena professori Jarkko Saarinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa GO 101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Master of Science Monkgogi Lenao

Syntymäaika ja -paikka:
1980 Molepolole, Botswana

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2000, Molefi Senior Secondary School, Botswana

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, maantieteen laitos
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, maantieteen laitos
0294 480 000

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs