Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Liikunta keski-iässä kannattaa, sillä se luo elinpäiviä, parempaa toimintakykyä ja elämänlaatua vielä ikääntyessäkin

Oulun yliopisto

Väitös: Liikunta keski-iässä kannattaa, sillä se luo elinpäiviä, parempaa toimintakykyä ja elämänlaatua vielä ikääntyessäkin

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2014 klo 10:26
Julkaisija: Oulun yliopisto

Riittämättömän fyysisen aktiivisuuden tiedetään johtavan kasvaviin terveysongelmiin kaikkialla maailmassa. Liikunnan lisäämisestä toivotaan keinoa ylläpitää ja lisätä iäkkäiden ihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin keski-iässä harrastetun liikunnan yhteyksiä ikääntyneen ihmisen elämänlaatuun, hauraus-raihnaus-oireyhtymään, telomeerien pituuteen ja kuolleisuuteen. Tutkimuksessa seurattiin 1970-luvulta saakka Helsingin Johtajat -tutkimukseen osallistuneita, pääasiassa johtotehtävissä olleita miehiä. Tulokset osoittavat, että liikunnallinen elämäntapa keski-iässä ennustaa vanhalla iällä parempaa fyysistä toimintakykyä, joka on elämänlaadun tärkeä osa-alue.

Hauraus-raihnaus-oireyhtymällä tarkoitetaan iäkkään ihmisen tilaa, jossa hän on muun muassa altis useille sairauksille, toimintakyvyn heikkenemiselle ja laitostumiselle. Keski-iässään enemmän liikkuneiden miesten keskuudessa havaittiin vähemmän hauraus-raihnaus-oireyhtymää vanhalla iällä verrattuna vähemmän liikkuneisiin miehiin. Riski oli jopa viisinkertainen vähiten keski-iässään liikkuvien ryhmässä verrattuna eniten liikkuneiden ryhmään.

Telomeerit ovat kromosomien päitä suojaavia rakenteita, jotka lyhenevät solun jakautuessa ja ovat lyhyempiä vanhemmilla ihmisillä. Telomeerit ja niiden pituus ovat nousseet vanhenemisen ja siihen liittyvien sairauksien tärkeäksi tutkimuskohteeksi. Tutkimustieto elintapojen ja liikunnan vaikutuksista telomeerien pituuteen on vielä rajallista. Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että telomeerit olivat säilyttäneet pituutensa parhaiten niillä miehillä, jotka harrastivat viikoittain kevyttä liikuntaa. Rasittavampaa liikuntaa harrastavien ryhmässä telomeerit olivat hieman lyhyempiä kuin kevyttä liikuntaa harrastavien ryhmässä, mikä on yllättävää. Kaikkein lyhyimmät, ”kuluneimmat”, telomeerit havaittiin liikuntaa vähiten harrastavilla.

Keski-iässään enemmän liikuntaa harrastaneet miehet elivät merkittävästi pidempään väitöskirjatutkimuksen 34 vuotta kestäneessä seurannassa. Liikunnan suojaava vaikutus oli riippumaton muun muassa keski-iän painoindeksistä, kolesterolista, verensokerista ja tupakoinnista.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että keski-iän liikuntaa tulisi arvostaa itsenäisenä myöhempien ikävuosien hyvinvoinnin ja elinpäivien lähteenä, eikä vain esimerkiksi osana nykyhetken painonhallintaa.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Salla Savela väittelee Oulun yliopistossa 13.12.2014. Geriatrian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Physical activity in midlife and health-related quality of life, frailty, telomere length and mortality in old age (Keski-iän liikunnan yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hauraus-raihnaus-oireyhtymään, telomeerien pituuteen sekä kuolleisuuteen vanhalla iällä). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Jousilahti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja kustoksena professori Riitta Antikainen. Väitöstilaisuus alkaa lääketieteellisen tiedekunnan luentosalissa F202 (Aapistie 5A) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Salla Savela

Syntymäaika ja -paikka:
1976 Nurmijärvi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1995, Ylivieskan lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun kaupunginsairaala
08 5584 100

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos, geriatria
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 552 7429

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0686-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs