Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Leikkaustekniikka ja verkkomateriaalin valinta vaikuttavat leikkaustulokseen gynekologisessa kirurgiassa

Oulun yliopisto

Väitös: Leikkaustekniikka ja verkkomateriaalin valinta vaikuttavat leikkaustulokseen gynekologisessa kirurgiassa

Tiedote.
Julkaistu: 06.10.2014 klo 13:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tutkimus osoittaa että käytettäessä tiheää pienireikäistä multifilamenttiverkkoa naisen virtsankarkailun ja emättimen pohjukan laskeuman kirurgisessa hoidossa, ilmaantuu sietämättömän paljon verkon eroosioita, 16–25 prosenttia. Hoidettaessa naisen virtsankarkailua suurireikäisellä monofilamenttiverkolla vakiintuneita TVT- ja TOT-menetelmiä käyttäen, saavutetaan hyvä potilastyytyväisyys ja subjektiivinen teho sekä vähäinen komplikaatioiden ilmaantuvuus. Verkkoavusteinen PIVS-menetelmä ja perinteinen sakrospinosusfiksaatio-menetelmä ovat tuloksiltaan heikot emättimen pohjukan laskeuman hoidossa. Sen sijaan tulokset ovat lupaavat käytettäessä uudempaa kevyttä ja suurireikäistä monofilamenttiverkkoa emättimen takaseinän laskeuman hoidossa.

Verkon eroosioiden määrä potilailla, joilla oli käytetty tiivistä, pienireikäistä multifilamenttiverkkoa tai suurireikäistä monofilamenttiverkkoa, selvitettiin takautuvasti 403 potilaan aineistoa käyttäen. TVT- ja TOT-menetelmiä verrattiin 100 potilaan randomisoidussa ja kontrolloidussa työssä, jossa subjektiivinen teho selvitettiin yleisessä kliinisessä käytössä olevan arviointikaavakkeen avulla. Yhteensä 32 emättimen pohjukan laskeumaa oli hoidettu joko PIVS- tai sakrospinosusfiksaatio-metodilla ja objektiivisen tuloksen selvittämisessä käytettiin kansainvälistä POP-Q-laskeumanarviointimenetelmää. Uudemman kevyen ja suurireikäisen monofilamenttiverkon tehoa ja turvallisuutta emättimen takaseinämän laskeuman hoidossa selvitettiin prospektiivisesti 111 potilaan aineistolla.

Virtsankarkailu ja emättimen monimuotoiset laskeumat ovat yleisiä naisten vaivoja. Synteettisten verkkojen käyttö on yleistynyt näiden vaivojen kirurgisessa hoidossa johtuen perinteisten leikkaustekniikoiden epätyydyttävistä leikkaustuloksista. Käytön myötä on huomattu, että verkkoihin liittyy myös ongelmia. Tilanne on hankala, koska markkinoilla on lukuisia erilaisia verkkomateriaaleja, tekniikoita ja instrumentaatioita.

Tutkimus osoittaa sen mitä voi tapahtua, kun kliiniseen käyttöön otetaan materiaali tai tuote jota ei ole riittävästi tutkittu ennen käyttöönottoa. Jatkossa varovaisuutta tulee noudattaa uusien tekniikoiden ja materiaalien omaksumisessa. Toisaalta kaikki potilaat eivät tule autetuksi perinteisin leikkaustekniikoin omia kudoksia käyttäen, joten uusia innovaatioita naisen lantionalueen kirurgiassa tarvitaan.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Virva Nyyssönen väittelee Oulun yliopistossa 10.10.2014. Synnytysten ja naistentautien alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Transvaginal mesh-augmented procedures in gynecology. Outcomes after female urinary incontinence and pelvic organ prolapse surgery (Verkkoavusteiset transvaginaaliset leikkaustekniikat gynekologiassa. Naisen virtsankarkailu- ja laskeumakirurgian tulokset). Vastaväittäjänä toimii dosentti Pentti Kiilholma Turun yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Hannu Martikainen. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 4 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Virva Nyyssönen

Syntymäaika ja -paikka:
1974 Äänekoski

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1993 Kuopion musiikkilukio

Nykyinen työpaikka:
Pohjois-Karjalan Keskussairaala
013 1711

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos
08 315 3185

Väittelijän yhteystiedot:
p 050 355 0466
virvanyyssonen@gmail.com

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0563-2

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs