Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Lasten toistuvat korvatulehdukset heikentävät elämänlaatua, mutta ilmastointiputket ja antibioottihoito ovat tehokkaita hoitoja

Oulun yliopisto

Väitös: Lasten toistuvat korvatulehdukset heikentävät elämänlaatua, mutta ilmastointiputket ja antibioottihoito ovat tehokkaita hoitoja

Tiedote.
Julkaistu: 14.09.2015 klo 12:59
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että välikorvatulehduksessa antibiootti nopeuttaa selvästi eritteen häviämistä verrattuna seurantaan ilman hoitoa. Välikorvaerite poistui kaksi viikkoa aikaisemmin antibiootti- kuin lumelääkkeellä. 60 päivän kuluttua välikorvaeritettä oli jäljellä vain 5 %:lla antibioottiryhmästä ja yhä 24 %:lla lumelääkeryhmästä.

Ilmastointiputkien asettaminen ehkäisee toistuvia välikorvatulehduksia. Kitarisan poiston vaikutus ilmastointiputkien laiton yhteydessä ei lisää tehoa. Välikorvatulehdukset jatkuivat (2 tulehdusta kahdessa kk:ssa tai 3 tulehdusta puolessa vuodessa) seurantaryhmässä 34 %:lla, ilmastointiputkiryhmässä 21 %:lla ja 16 %:lla lapsista, joille tehtiin sekä kitarisan poisto että asetettiin ilmastointiputket.

Toistuvia välikorvatulehduksia sairastavien pienten lasten ja heidän vanhempien elämänlaatu on merkittävästi huonompaa kuin terveiden samanikäisten. Vuoden seurannan aikana elämänlaatu koheni, mutta ei saavuttanut vieläkään terveiden tasoa. Kirurgia ei tuonut mitään lisähyötyä elämänlaatuun.

Välikorvatulehdusta sairastavia lapsia satunnaistettiin saamaan joko antibiootti- tai lumelääkettä. Välikorvaeritteen poistumista seurattiin kotona tympanometriamittauksilla ja lääkärikäynneillä. Kirurgian vaikuttavuutta toistuviin äkillisiin välikorvatulehduksiin tutkittiin satunnaistamalla 10–24 kk:n ikäisiä lapsia saamaan ilmastointiputket tai sekä ilmastointiputket että kitarisanpoisto tai ei kumpaakaan. Lapset kävivät seurannassa vuoden ajan aina sairastuttuaan ylähengitystietulehdukseen tai kun vanhemmat epäilivät välikorvatulehdusta. Elämänlaadun, äkillisen välikorvatulehduksen sekä siihen liittyvän kirurgian välistä yhteyttä selvitettiin sekä tautikohtaisilla että yleistä elämänlaatua mittaavilla kyselylomakkeilla.

Äkillistä välikorvatulehdusta sairastavat eniten 6–11 kk ikäiset lapset. 2-vuotiaista 70 % on sairastanut ainakin yhden äkillisen välikorvatulehduksen ja 1-vuotiaista 10–20 % sairastaa toistuvia välikorvatulehduksia. Tulehduserite voi laskea kuuloa lähes 30 dB. Kuulonalenema saattaa heikentää lapsen kielenkehitystä ja myöhemmin koulumenestystä.  Antibioottihoito lievittää hieman lapsen oireilua viikon sisällä. Ilman antibioottihoitoa paranee n. 80 % lapsista. Antibioottihoito aiheuttaa ripulia ja ihottumaa sekä antibioottien liikakäyttö altistaa vastustuskykyisille bakteerikannoille. Ilmastointiputket parantavat eritteestä johtuvaa lapsen kuulonalenemaa ja helpottavat tulehduksen hoitoa. Ilmastointiputket pysyvät paikoillaan n. 8 kk. Ilmastointiputkien laitto on lasten yleisin kirurginen toimenpide länsimaissa.

Välikorvatulehdusten haitta perheille ja yhteiskunnalle on merkittävä. Tulehduksia tulisi hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla, huomioiden hoitojen tuomat haittavaikutukset. Tärkeintä on tarkka ja oikea diagnoosi, jotta turhilta antibioottihoidoilta vältytään ja lasta ei leimata väärin perustein välikorvatulehduskierteiseksi. Tätä kautta ei päädytä aiheettomasti myöskään kirurgisiin toimenpiteisiin. 

- - -

 

Lääketieteen lisensiaatti Tiia Kujala väittelee Oulun yliopistossa 18.9.2015. Lääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Acute otitis media in young children, randomized controlled trials of antimicrobial treatment, prevention and quality of life (Pienten lasten äkillisen välikorvatulehduksen mikrobilääkehoito, ehkäisy ja elämänlaatu satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa). Vastaväittäjänä toimii professori Jussi-Pekka Jero (HUS) ja kustoksena professori Olli-Pekka Alho. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla Leena Palotie -salissa (101 A), Aapistie 5 A, kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Tiia Kujala

Syntymäaika ja -paikka:
1968 Espoo

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1987 Toppilan lukio

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, korva-, nenä- ja kurkkutaudit
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 586 5489
tiia.kujala@icloud.com

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0890-9

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs