Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Lasten onnistuminen oppimistilanteissa

Oulun yliopisto

Väitös: Lasten onnistuminen oppimistilanteissa

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2016 klo 08:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Onnistumisen kokemukset muokkaavat lasten käsityksiä itsestä oppijana. Lasten onnistumisen kokemuksia jokapäiväisissä oppimisen tilanteissa on kuitenkin tutkittu vähän. Tässä väitöskirjassa tutkittiin esi- ja alkuopetusikäisten lasten kertomia syitä heidän onnistumiselle arkipäivän luokkahuoneen oppimistilanteissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, kuinka lapsen onnistumista tuettiin näissä tilanteissa. Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään uusia tutkimusmenetelmiä, jotka osallistavat lapsia aineistonkeruuseen. 

Videotaltioinneista, valokuvista ja haastatteluista koostuva aineisto on kerätty suomalaisissa esi- ja alkuopetusluokissa. Tutkimus koostuu kolmen aineiston analyyseista, joista ensimmäisessä tutkittiin esi- ja alkuopetusikäisten lasten osoittamaa sinnikkyyttä yksilö- ja paritehtävässä. Toinen tutkimus selvitti, kuinka alakouluikäiset lapset selittivät onnistumistaan koululuokan oppimistilanteissa ja kuinka lasten oppimista tuettiin kyseisissä tilanteissa. Kolmas tutkimus tarkasteli, kuinka alakouluikäiset oppilaat selittivät koulukavereidensa onnistumista oppimisessa.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että koululuokassa tapahtuvaan onnistumiseen vaikuttavat sekä lasten oma toiminta kuin myös opettajien ja kavereiden toiminta. Lasten yksilölliset taidot, kuten sinnikäs työskentely ja kyky suoriutua tehtävässä onnistuneesti auttoivat heitä onnistumaan oppimisessa. Selittäessään omia ja kavereidensa onnistumisia lapset kuvailivat sitä konkreettisten toimien kautta. Lapset selittivät onnistumisen johtuneen toimista, joita he itse tekivät tehtävien aikana, kuten tehtävien aktiivinen suorittaminen ja heidän kokemansa kyvykkyys suoriutua tehtävistä onnistuneesti. Olennaista oli myös tuki, jota lapset saavat oppimisen aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että seuratuissa luokkahuoneissa lasten oppimista tukivat erityisesti opettajien tarjoama apu ja kannustava arviointi, jotka loivat luokkaan ymmärtävän ja rohkaisevan ilmapiirin. Metodologisesti tämä tutkimus näyttää, että oppimisen tutkimuksessa on mahdollista kehittää lapsilähtöisiä osallistavia tutkimusmenetelmiä, joilla voi olla relevanssia myös käytännön opetustyössä. Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa siitä, miten lasten onnistumisen kokemuksia ja oppimista voidaan tukea jokapäiväisissä luokkahuonetilanteissa.

- - -

Kasvatustieteen maisteri Arttu Mykkänen väittelee Oulun yliopistossa 29.4.2016. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Young children's success in learning situations. Actions, views and appraisals in learning contexts (Lasten onnistuminen oppimistilanteissa. Toimet, näkemykset ja arviot oppimisen konteksteissa). Vastaväittäjänä toimii professori Marold Wosnitza (RWTH Aachen University, Saksa) ja kustoksena professori Sanna Järvelä. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri Arttu Mykkänen

Syntymäaika ja -paikka: 1987 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2006, Kuusiluodon lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
arttu.mykkanen@oulu.fi
050 5328 086

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1153-4

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs