Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Lääkeainemetabolialla on vaikutusta lääkkeiden käytön turvallisuuteen

Oulun yliopisto

Väitös: Lääkeainemetabolialla on vaikutusta lääkkeiden käytön turvallisuuteen

Tiedote.
Julkaistu: 30.11.2015 klo 13:21
Julkaisija: Oulun yliopisto

Lääkeainemetabolia on askel lääkeaineen kiertokulussa ihmisen elimistössä, jossa maksa muokkaa lääkeainetta poistaakseen sen elimistöstä joko virtsan tai ulosteen kautta. Lääkeainemetabolialla voi olla myös merkittävä vaikutus lääkeaineen toksisuuteen ja lääkkeen käytön turvallisuuteen. Pieni osa maksassa syntyvistä lääkkeen aineenvaihduntatuotteista, metaboliiteista, on nimittäin elimistölle vaarallisia kemiallisesti reaktiivisia yhdisteitä. Lääkeaineet ja niiden metaboliitit voivat myös vaikuttaa toisten, yhtä aikaa annosteltujen, lääkeaineiden metaboloitumiseen maksassa, jolloin puhutaan lääkeaineinteraktioista. Tämän väitöskirjatyön kirjallisuusosassa selvitettiin lääkeainemetabolian merkitystä lääkekehitysprosessissa sekä lääkeaineiden metaboliatuotteiden vaikutusta toksisuuteen ihmisellä ja turvalliseen lääkkeiden käyttöön.

Varsinaisessa väitöstutkimuksessa selvitettiin ospemifeenin metaboliaa ja mahdollisia lääkeaineiden yhteiskäytöstä johtuvia lääkeinteraktioita. Tutkimuksessa tunnistettiin tärkeimmät ospemifeenin metaboliitit ja arvioitiin, ennustivatko kehitysprosessin varhaisvaiheessa käytetyt eläinmallit luotettavasti ihmisessä tapahtuvaa metaboliaa ja ospemifeenin turvallisuutta. Työssä selvitettiin myös tärkeimmät ospemifeenia metaboloivat maksan entsyymit ja arvioitiin löydösten merkitystä lääkkeiden yhteiskäytössä. Lisäksi tutkittiin vaikuttavatko ospemifeeni tai sen metaboliitit maksan entsyymeihin aiheuttaen lääkeaineinteraktioita muille lääkeaineille. Tutkimustulosten perusteella ospemifeenia voidaan pitää lääkeainemetabolian suhteen turvallisena lääkkeenä.

Ospemifeeni on uusi selektiivinen estrogeenireseptorin muuntaja, joka on hyväksytty sekä USA:ssa että Euroopassa yhdynnänaikaisesta kivusta kärsiville menopaussin ohittaneille naisille käytettäväksi ulkosynnyttimien ja emättimen limakalvojen kuivumisen hoitoon. Tämä tutkimuskokonaisuus oli osa ospemifeenin lääkekehitysohjelmaa ja tutkimustyön tietoaineisto oli mukana ospemifeenin myyntilupahakemuksissa lääketurvallisuusviranomaisille. Ospemifeenia käytettiin tutkimustyön aikana myös yhtenä esimerkkimolekyylinä kehitettäessä uusia menetelmiä lääkeainemetabolian ja lääkeaineinteraktioiden tutkimiseen.

- - -

Filosofian maisteri Jouko Uusitalo väittelee Oulun yliopistossa 4.12.2015. Farmakologian ja toksikologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The role of drug metabolism in drug discovery and development – case ospemifene  (Lääkeainemetabolian merkitys lääkekehityksessä – esimerkkitapauksena ospemifeeni). Vastaväittäjänä toimii dosentti Juha-Matti Savola (TEVA Pharmaceuticals, Basel, Sveitsi) ja kustoksena dosentti Miia Turpeinen. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla lääketieteellisen tiedekunnan luentosalissa F202 (Aapistie 5B) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Jouko Uusitalo

Syntymäaika ja -paikka: 1968 Kauhajoki

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1987, Kauhajoen lukio

Nykyinen työpaikka: Technopolis Oyj

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen tutkimusyksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
jouko.uusitalo@technopolis.fi
040 826 7151

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1022-3

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs