Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Kuntoutuspalveluja kehitetään uudenlaisella asiantuntijuudella ja yhteistyöllä

Oulun yliopisto

Väitös: Kuntoutuspalveluja kehitetään uudenlaisella asiantuntijuudella ja yhteistyöllä

Tiedote.
Julkaistu: 18.08.2014 klo 11:09
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tässä väitöskirjatutkimuksessa kuvaillaan, millaista uutta kuntoutuksen asiantuntijaosaamista ylemmän ammattikorkeakoulutason eli Master-tason tutkinto tuotti yhden moniammatillisen opiskelijaryhmän ja heidän kehittämistehtäviensä näkökulmasta.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa työntekijöitä muuttuvan työelämän tarpeisiin ja toimia alueensa kehittäjinä. Ylempään ammattikorkeakoulutukseen kohdistuu vielä perustutkintoa korostetummin paineet kehittää työkäytäntöjä yhteistoiminnassa työelämän kanssa. Koulutuksessa korostetaan vahvaa teoreettiseen ja tutkimukselliseen kehittämiseen pohjautuvaa työskentelymallia. Ylempi ammattikorkeakoulutus antaa saman pätevyyden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Tutkimustulosten mukaan opiskelijat ilmaisivat saaneensa sekä teoreettisia että käytännön valmiuksia kuntoutuksen kehittämiseen. He kuvasivat oppineensa rakentamaan aitoa vuoropuhelua asiakkaiden ja työtoverien kanssa omassa työyhteisössään. Koulutus rakentui niin, että opiskelijat veivät itse koulutuksessa opittuja asioita osaksi omia työyhteisöjään opintoihin liittyvän kehittämistehtävän kautta. Työyhteisöissä kehitettiin kuntoutustyössä käytettäviä menetelmiä asiakaslähtöisemmiksi. Kehittämistyöhön osallistuneet työntekijät kiinnittivät aikaisempaa enemmän huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja arviointiin. Työntekijät kokivat tärkeäksi, että heille muodostui yhteinen teoreettinen pohja ja lähtökohdat kuntoutustyöhön. Kehittämistehtävän aikana tehtävä yhteistyö edisti hyvää työilmapiiriä ja työntekijöiden työhyvinvointia.

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että Master-tason koulutus tuotti kuntoutuksen palvelujen kehittämiseen uudenlaista asiantuntijuutta, joka onnistui yhdistämään teoria- ja tutkimustiedon käytännön työelämän kehittämiseen. Kuntoutuksen merkitys yhteiskunnassa vahvistuu koko ajan ja siihen kohdistuu yhteiskunnan palveluna vaatimukset toiminnan vaikuttavuudesta. Asiakaslähtöisellä, oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla kuntoutuksella on merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta, kun kuntoutuksen painopiste siirtyy korjaavasta kuntoutuksesta terveyttä edistävään kuntoutukseen. Kuntoutuspalveluiden kehittäminen edellyttää vahvaa kuntoutuksen tietopohjaa, jota kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulutus voi tarjota.

- - -

Terveystieteiden lisensiaatti Ulla Jämsä väittelee Oulun yliopistossa 22.8.2014. Terveystieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kuntoutuksen muutosagentit. Tutkimus työelämälähtöisestä oppimisesta ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa. Vastaväittäjänä toimii professori Eila Latvala Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Sirpa Janhonen. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 9 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Terveystieteiden lisensiaatti Ulla Jämsä

Syntymäaika ja -paikka:
1959 Haukipudas

Yo-vuosi ja koulu:
1978 Haukiputaan lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala, lääkinnällinen kuntoutus
08 315 4469

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 501 7789
ulla.jamsa@ppshp.fi

Väitöskirja verkossa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0498-7

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs