Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Kolme esseetä hedge-rahastojen menestyksestä

Oulun yliopisto

Väitös: Kolme esseetä hedge-rahastojen menestyksestä

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2014 klo 11:47
Julkaisija: Oulun yliopisto

Suojarahastosijoittajat käyttävät sijoituspäätöstensä tukena useiden eri kaupallisten tietokantojen sisältämää informaatiota rahastojen aikaisemmasta toiminnasta. Kaupalliset tietokannat muodostavat samalla keskeisen tutkimusaineiston myös akateemisella puolella. Väitöstutkimuksessa muodostetaan yhdistelmäaineisto keskeisimmistä kaupallisista rahastotietokannoista ja analysoidaan tietokannoissa olevien sisällöllisten poikkeamien ja eroavaisuuksien vaikutusta tärkeimpiin suojarahastoista esitettyihin aikaisempiin tutkimustuloksiin. Nämä koskevat muun muassa suojarahastojen tuottavuutta, sen ajallista jatkuvuutta sekä rahastokohtaisten ominaispiirteiden ja tuottavuuden välistä riippuvuutta. Aikaisempien tutkimusten tuloksissa havaitut erot selittyvät paljolti tietokantojen eroavaisuuksilla koskien niiden kattavuutta toimintansa jo lopettaneiden rahastojen suhteen sekä markkina-arvoa kuvaavan aineiston määrässä ja laadussa. Suojarahastoja käsittelevässä tutkimuksessa tulisikin jatkossa käyttää väitöstutkimuksessa muodostetun yhdistelmäaineiston kaltaista lähdeaineistoa.

Osana väitöstutkimusta analysoidaan myös suojarahastoihin sijoitettaessa kohdattavien rajoitteiden vaikutuksia. Päähuomio on koko- ja lunastusrajoitteissa, joiden havaitaan heikentävän sijoittajan mahdollisuutta hyödyntää suojarahaston tuottavuutta. Tuoton ajallinen jatkuvuus rajoittuu pääasiassa pieniin rahastoihin ja on voimakkainta rahastoissa, joihin on liitetty vahvoja lunastusrajoitteita. Tutkimuksessa kuitenkin havaitaan rahaston aikaisemman menestyksen perusteella muodostettavan rahastosalkun muodostuvan kannattavaksi sijoituskohteeksi myös koko- ja lunastusrajoitteiden vaikutuksen huomioimisen jälkeen.

Väitöstutkimuksessa tutkitaan myös, missä määrin suojarahaston käyttämä velkarahoitus vaikuttaa sen tuottavuuteen. Tutkimuksessa havaitaan velkarahoitetun suojarahaston alisuoriutuvan vähemmän velkaiseen verrokkiinsa suhteutettuna. Tuottavuutta kasvattava vieraan pääoman vipuvaikutus ei yksin riitä nostamaan rahaston tuottavuutta vähemmän velkaisen vastinparinsa tuottavuuden tasolle velkarahan mukanaan tuoman lisäepävarmuuden huomioon ottamisen jälkeen.

- - -

Kauppatieteiden maisteri Pekka Tolonen väittelee Oulun yliopistossa 12.9.2014. Rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Three essays on hedge fund performance (Kolme esseetä hedge-rahastojen menestyksestä). Vastaväittäjänä toimii professori Timo Korkeamäki (Hanken School of Economics, Helsinki) ja kustoksena dosentti Hannu Kahra. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kauppatieteiden maisteri Pekka Tolonen

Syntymäaika ja -paikka:
1982 Raahe

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Raahen lukio

Tiedekunta ja laitos:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen laitos
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0516-8

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs