Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Järvien ja jokien virtaamamuutosten analysointi vesirakennushankkeiden vaikutusten arvioinnissa

Oulun yliopisto

Väitös: Järvien ja jokien virtaamamuutosten analysointi vesirakennushankkeiden vaikutusten arvioinnissa

Tiedote.
Julkaistu: 04.12.2014 klo 14:59
Julkaisija: Oulun yliopisto

Integroidun vesivarojen suunnittelun ja hallinnan (IWRM) yhtenä haasteena on ympäristövirtaaman määrittäminen valuma-aluetasolla. Tämä on tärkeää arvioitaessa säännöstelyn ja vesirakentamisen ympäristövaikutuksia. Vedenkäyttö ja hallinta muuttavat veden saatavuutta jokiekosysteemissä ja virtaaman vuosittaista ajoittumista sekä jakautumista eri kuukausien välillä. Vesivarojen lisääntyvä käyttö eri tarkoituksiin voi vaikuttaa vesiekosysteemeihin ja niiden tuottamiin ekosysteemipalveluihin. Aral-järvi Aasiassa ja Chad-järvi Afrikassa ovat hyviä esimerkkejä veden liiallisesta käytöstä ja ympäristönäkökulman huomiotta jättämisestä.

Väitöstyön keskeisin tavoite oli kehittää menetelmiä, joilla voidaan arvioida miten vesirakentaminen vaikuttaa jokien virtaamiin ja järvien vedenpintoihin. Jotta vesistövaikutuksia voidaan yleistää, menetelmät kehitettiin dimensiottomiksi. Nämä menetelmät luovat perustan ympäristöystävällisemmälle vesistöjen virtaamien säännöstelylle.

Käyttäen kuukausittaista keskivirtaamaa ja kolmea tyypillisintä virtaamaluokkaa (suuruus, ajoittuminen ja vuodenaikainen vaihtelu), määritettiin uusi yhdistetty jokivaikutusindeksi (RI). Tämän indeksin avulla voitiin lopulta arvioida vesirakentamisen vaikutusta. Perustuen RI-indeksiin, usean joen vesirakentamisen vaikutuksia arvioitiin luokittelemalla vaikutukset vähäisiksi tai merkittäviksi.

Työssä tarkasteltiin ilmaston vaihtelun ja jokien virtaamaolosuhteiden vaikutusta järvien vedenpintoihin. Järvisimuloinnin tuloksia verrattiin puolestaan käyttäen indeksiä, joka kuvaa järvessä tapahtuvia muutoksia suhteessa hydrologisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin.

Väitöskirja käsittelee myös ympäristövirtaamien (EF) keskeisiä kysymyksiä: vedenkäytön jakautumista ja vuosittaisen virtaaman optimointia ympäristövirtaaman näkökulmasta. Työssä käytetään uutta hydrologista lähestymistapaa arvioimaan ympäristövirtaaman optimoitua kausivirtaamavaihtelua. Tässä lähestymistavassa vesivarastoaltaista lähtevää virtaamaa voidaan osittain täydentää tai kompensoida alapuoliselta valuma-alueelta tulevalla virtaamalla.

Väitöstyön tulokset lisäävät ymmärrystä vesivarojen kestävästä käytöstä. Lisäksi työssä kehitetyillä menetelmillä voidaan määrittää ja optimoida jokien ja järvien virtaamaolosuhteita erilaisissa tilanteissa. Väitöstyö tarjoaa uusia käytäntöjä päätöksentekoon liittyen ympäristövirtaamaolosuhteisiin ja -jakaumiin vesivoima- ja vedenkäyttökysymyksissä ottaen huomioon hydrologiset, morfologiset ja biologiset rajoitteet.   

- - -

Master of Science Ali Torabi Haghighi väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 10.12.2014. Vesi- ja ympäristötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Analysis of lake and river flow regime alteration to assess impacts of hydraulic structures (Järvien ja jokien virtaamamuutosten analysointi vesirakennushankkeiden vaikutusten arvioinnissa). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Kaveh Madani (Imperial College London, UK) ja kustoksena professori Björn Klöve. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa GO 101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Master of Science Ali Torabi Haghighi

Syntymäaika ja -paikka:
1972 Shiraz, Iran

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikka
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, prosessi- ja ympäristötekniikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 449 2894
ali.torabihaghighi@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0668-4

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs