Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallintaan tukea mittaamisella ja metriikoilla

Oulun yliopisto

Väitös: Globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallintaan tukea mittaamisella ja metriikoilla

Tiedote.
Julkaistu: 24.11.2014 klo 13:40
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjassa on tutkittu mittaamiseen ja metriikoihin liittyviä ongelmia globaalien ohjelmistokehitysprojektien aikana. Myös kehitystyökaluihin ja ‑menetelmiin liittyviä haasteita on tunnistettu ja analysoitu. Analysoinnin avulla muodostettiin näkemys esimerkkiratkaisusta, työkaluintegraatiosta. Esimerkin avulla kerättiin tietoa mittaamiseen perustuvasta ohjelmistokehitysprojektien hallinnasta erilaisissa globaaleissa tuotekehitysympäristöissä.

Ohjelmistot kehitetään nykyisin globaalisti hajautetuissa, hyvin dynaamisissa ympäristöissä, missä tuotevaatimukset ja niiden prioriteetit, tuotekehitysprosessit ja ‑työkalut sekä kehitystyöhön osallistuvat tiimit ja jopa yhteistyökumppanit vaihtuvat tuotteen mukana. Tällaisten projektien hallinta ja kontrollointi on vaikeaa, joten väitöstyössä tutkittiin olemassa olevien keinojen heikkouksia ja mahdollisuuksia sekä etsittiin uusia menetelmiä projektinhallinnan tueksi. Käytännössä ajantasaisen tilannetiedon saaminen on kriittistä projektin tehokkaan hallinnoinnin kannalta. Toimivien ja tehokkaiden projektinhallinta- ja koordinointimenetelmien avulla voidaan jopa välttää ohjelmistokehitysprojektin epäonnistuminen.

Väitöskirjassa määritellään dynaamisen mittaamisen käsite, joka sisältää mittarit, mittaridatan, tulosten analysoinnin sekä itse mittausprosessin. Mittarit määritellään projektikohtaisesti eri yhteistyötahot huomioiden. Mittaustiedot kerätään eri työkaluista ja tietokannoista, jopa eri yhteistyökumppaneiden tietokannoista. Mittaustulokset muutetaan helposti luettavaan muotoon esimerkiksi visualisoinnin avulla. Toteutettu työkaluintegraatioratkaisu mahdollisti dynaamisen mittaamisen hyötyjen tutkimisen sekä käytännön kokemusten keräämisen yrityksiltä.

Tutkimus osoittaa, että dynaaminen mittaaminen tuo hyötyjä globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallintaan. Tapaustutkimusten avulla todettiin, että dynaamiset mittaukset mahdollistavat automaattisten ja reaaliaikaisten mittareiden käytön. Mittaustulosten esitystapaan kiinnitettiin erityistä huomiota toteuttamalla visualisoituja helppolukuisia diagrammeja. Tutkimus osoittaa, että automaattisesti tuotetut reaaliaikaiset indikaattorit, joiden mittaustieto on kerätty erilaisista työkaluista ja tietokannoista, ovat erinomainen tapa tuottaa hyödyllistä, luotettavaa ja ajantasaista informaatiota globaalin ohjelmistokehitysprojektin päätöksenteon tueksi.

- - -

Filosofian maisteri Maarit Tihinen (e. Ylijurva) väittelee Oulun yliopistossa 28.11.2014. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Measurement-based management of global software development projects (Mittaamiseen perustuva globaalien ohjelmistokehitysprojektien hallinta). Vastaväittäjänä toimii professori Tommi Mikkonen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Veikko Seppänen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa IT 116 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Maarit Tihinen (e. Ylijurva)

Syntymäaika ja -paikka:
1966 Yli-Ii

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1985, Iin lukio

Nykyinen työpaikka:
VTT

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
maarit.tihinen@vtt.fi
040 7609 578

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-38-8178-8 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs