Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Germanium- ja galliumatomien elektronirakenteen tutkimusta spektroskopian menetelmillä

Oulun yliopisto

Väitös: Germanium- ja galliumatomien elektronirakenteen tutkimusta spektroskopian menetelmillä

Tiedote.
Julkaistu: 03.11.2014 klo 12:43
Julkaisija: Oulun yliopisto

Yksittäistä atomia voidaan ajatella materiaalitieteessä aineen pienimpänä osana, jonka elektroniverhon rakenne määrää miten se reagoi ympäristössään muodostaen suurempia kokonaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä aina kiinteään aineeseen asti. Atomeja tutkitaan häiritsemällä niitä jollain tunnetulla ulkoisella häiriöllä ja mittaamalla atomin vaste, jota vertaamalla teoreettisiin ennusteisiin voidaan tutkia kyseisen atomin ominaisuuksia. Yksi atomien tutkimuksessa usein käytetty ulkoinen häiriö on fotoni, koska riippuen fotonien energiasta ne aiheuttavat tutkittavan atomin elektroniverhossa tarkoin määrättyjä siirtymiä. Eräs tällainen siirtymä on fotoionisaatio, jossa atomiin osuva fotoni irrottaa siitä elektronin. Lisäksi jos fotonin irrottama elektroni on atomin syvemmiltä kuorilta, sen jättämä aukko voi täyttyä siten, että siihen siirtyy elektroni joltain ulommalta kuorelta ja samanaikaisesti toinen elektroni lähtee atomista. Tällaista siirtymää sanotaan Auger-purkautumiseksi.

Tässä väitöstyössä on tutkittu vapaita atomeja mittaamalla niiden fotoionisaatiota seuraava fotoelektroni ja ionisaation jälkeisen Auger-purkautumisen niin sanottu Auger-elektroni käyttäen elektronispektroskopian tutkimusvälineistöä. Mittaukset suoritettiin synkrotronisäteilylähteellä Max-laboratoriossa, joka on hyvin intensiivinen ja säädettävä valonlähde näkyvältä alueelta röntgensäteilyyn asti. Kokeelliset mittaukset analysoitiin käyttäen kvanttimekaanisia laskentamalleja. Työssä tutkitut atomit olivat germanium ja gallium. Nämä alkuaineet ovat hyvin tärkeitä modernissa elektroniikassa puolijohdekomponentteina ja mahdollisesti tulevaisuuden nanomittakaavan elektroniikan rakenteissa. Nanomittakaavan kvanttipisteissä ja muutaman atomin levyisissä nanojohdoissa atomien kvanttimekaaniset ominaisuudet ovat määräävässä asemassa, jolloin näiden atomien tuntemus myös yksittäisinä on oleellista. Työssä saatiin uutta tietoa tutkittujen atomien elektronien sisäkuorista, niiden dynamiikasta ja elektronien välisistä korrelaatioefekteistä.

- - -

Filosofian maisteri Dmytro Anin väittelee Oulun yliopistossa 7.11.2014. Fysiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Experimental study of core shell properties of atoms using electron spectroscopy (Atomien sisäkuorten elektronirakenteen spektroskopiaa). Vastaväittäjänä toimii tohtori Pekka Laukkanen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Marko Huttula. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Arina-salissa (TA 105) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Dmytro Anin

Syntymäaika ja -paikka:
1983 Bryansk, Neuvostoliitto

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Gymnasium #1, Sumy, Ukraina

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
Dmytro.Anin@oulu.fi
040 968 2233

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs