Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Bioalkoholien talteenotto kehittyneillä kalvoerotustekniikoilla

Oulun yliopisto

Väitös: Bioalkoholien talteenotto kehittyneillä kalvoerotustekniikoilla

Tiedote.
Julkaistu: 18.06.2015 klo 10:39
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstyössä havaittiin, että biomassasta tuotettavien alkoholien, kuten bioetanolin ja -butanolin, talteenotto on teknisesti mahdollista käyttämällä pitkälle kehitettyjä zeoliittikalvoja. Tutkittava erotusmenetelmä oli kalvoerotustekniikoihin kuuluva pervaporaatio. Moniin perinteisiin erotusmenetelmiin verrattuna pervaporaatio on energiatehokas ja ympäristöystävällinen erotusmenetelmä, joka ei vaadi korkeaa lämpötilaa eikä haitallisia liuottimia. Väitöstyön tulosten pohjalta itse kalvoerotusprosessin kehitystyötä voidaan jatkaa. Lisäksi on todennäköistä, että bioalkoholeja valmistavien biojalostamojen kannattavuutta voidaan parantaa käyttämällä tarkasteltuja kalvoja.

Pervaporaatiossa on tärkeää, että erotettavaa ainetta kulkeutuu kalvon läpi kalvopinta-alaa kohden mahdollisimman nopeasti, eli ainevuo on suuri. Tässä työssä alkoholeja väkevöitiin ja niistä poistettiin vettä hyvin ohuita Luulajan teknillisessä yliopistossa valmistettuja zeoliittikalvoja käyttäen. Kalvojen ohuuden ansiosta työssä saavutetut ainevuot olivat korkeampia kuin aiemmin tutkituilla samantyyppisillä kalvoilla.

Pervaporaatiossa käytettävien kalvojen ja pervaporaatiota hyödyntävien prosessien kehitystyö on ollut pääasiassa kokeellista. Prosessisuunnittelu perustuu kuitenkin vahvasti prosessin toiminnan ja prosessissa tapahtuvien ilmiöiden matemaattiseen kuvaukseen eli prosessimallinnukseen. Jotta zeoliittikalvojen käyttöön perustuvia prosesseja saataisiin teollisuusmittakaavaan, prosessimallinnusta tarvitaan. Tässä väitöstutkimuksessa kehitettiin myös työkaluja pervaporaation mallinnukseen.

- - -

Diplomi-insinööri Tiina Leppäjärvi väittelee Oulun yliopistossa 26.6.2015. Prosessitekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Pervaporation of alcohol/water mixtures using ultra-thin zeolite membranes. Membrane performance and modeling (Alkoholi/vesiseosten erotus pervaporaatiolla ultraohuita zeoliittimembraaneja käyttäen. Suorituskyky ja mallinnus). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Marc Pera-Titus (Solvay (China) Co. Ltd) ja kustoksena professori Juha Tanskanen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Tiina Leppäjärvi

Syntymäaika ja -paikka:
1981 Enontekiö

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001, Enontekiön lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Teknillinen tiedekunta, kemiallinen prosessitekniikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 571 2523
tiina.leppajarvi@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0842-8

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs