Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Aurinkotuulen epäjatkuvuuksien saapumisajan kehittynyt ennuste ja sen käyttö avaruussään ennustamisessa

Oulun yliopisto

Väitös: Aurinkotuulen epäjatkuvuuksien saapumisajan kehittynyt ennuste ja sen käyttö avaruussään ennustamisessa

Tiedote.
Julkaistu: 30.11.2015 klo 13:06
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatyössä on tutkittu aurinkotuulen epäjatkuvuuksien etenemistä heliosfäärissä sekä kehitetty ja käytetty menetelmiä aurinkotuulen laminaaristen ja turbulenttien fluktuaatioiden tutkimiseen.

Työssä on käytetty Advanced Composition Explorer (ACE) ja Cluster -satelliittien havaitsemia aurinkotuulen epäjatkuvuuksia ja viivettä näiden kahden satelliitin havaintojen välillä. ACE sijaitsee L1-pisteessä, noin 1.5 miljoonan kilometrin päässä maasta ja Cluster lähellä maan magnetosfäärin rajapintaa. Mittausaineistona käytettiin molempien satelliittien havaitsemia yli 350 epäjatkuvuutta vuosilta 2001 ja 2002. Epäjatkuvuudet vaikuttavat merkittävästi aurinkotuulen ja maan magnetosfäärin väliseen kytkentään.

Tutkimus osoittaa, että aurinkotuulen epäjatkuvuuksien saapumisajan ennustettavuus kasvaa, kun aurinkotuulimallin eri parametrit sovitetaan itsenäisesti. Ennustettavuus paranee lisää, jos mittauksista poistetaan ensin kohinaa wavelet-muunnokseen perustuvalla menetelmällä. Aurinkotuulen epäjatkuvuuden havaitsemisen aikaviivettä kahden satelliitin välillä tutkittiin määrittelemällä epäjatkuvuusrintaman normaali ristitulomenetelmällä, minimivarianssimenetelmällä ja rajoitetulla minimivarianssimenetelmällä.

Työssä tutkittiin myös Venus Express -luotaimen havaitsemia magneettikentän fluktuaatioita vuosina 2007-2009. Tulokset osoittavat, että fluktuaatioiden tehospektritiheys nopeassa aurinkotuulessa on suurempi kuin hitaassa. Magneettikentän keskimääräinen spektri-indeksi taas pienenee aurinkotuulen nopeuden kasvaessa.

Lisäksi työssä tutkittiin mittausdatan aukkojen merkitystä tehospektrin laskemiseen neljää eri menetelmää käytettäen: nopea Fuorier-muunnos, diskreetti Fourier-muunnos, Z-muunnos ja Lomb–Scargle-muunnos. Tulokset osoittavat, että nopea Fourier-muunnos on paras menetelmä turbulentin spektrin tutkimiseen, kun taas Z-muunnos ja Lomb–Scargle-muunnos soveltuvat parhaiten kun havaitut fluktuaatiot ovat selvästi sinimuotoisia.

- - -

Master degree Costel Munteanu väittelee Oulun yliopistossa 4.12.2015. Avaruusfysiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Studies on the microstructure of the solar wind (Tutkimuksia aurinkotuulen mikrorakenteesta). Vastaväittäjänä toimiiprofessori Giuseppe Consolini (INAF – Institute for Space Astrophysics and Planetology, Rooma Italia) ja kustoksena professori Kalevi Mursula. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa Go101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Master degree Costel Munteanu

Syntymäaika ja -paikka: 1983 Romania

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, avaruusfysiikka
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
costelm@spacescience.ro

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs