Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Arkkitehtoninen laatu näkyy asuntojen hinnoissa

Oulun yliopisto

Väitös: Arkkitehtoninen laatu näkyy asuntojen hinnoissa

Tiedote.
Julkaistu: 08.12.2014 klo 12:55
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tässä väitöstutkimuksessa havaitaan arkkitehtonisella laadulla olevan yhteys asuntojen hintoihin. Arkkitehtoninen laatu määriteltiin tutkimuksessa arkkitehtuurin alan ammattilaisten käsityksenä siitä, mikä on hyvää arkkitehtuuria. Kerrostaloasunnoista maksettuja myyntihintoja tutkimalla selvitettiin, miten hyvin tämä vastaa kuluttajien arvostusta ja halua maksaa siitä korkeampaa hintaa. Analyysimenetelmänä käytettiin taloustieteissä asuntojen hintojen tutkimisessa yleisesti käytettyä tilastomatemaattista menetelmää, jonka avulla muut asuntojen hintoihin yleisesti vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi sijainti ja asunnon kunto, pystyttiin kontrolloimaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin eteläisen kantakaupungin alueen rakennuksia sekä niissä tehtyjä asuntokauppoja vuosina 1980–2008. Tätä tutkimusta varten selvitettiin rakennusten suunnittelijat ja heidän koulutuksensa. Lisäksi kerättiin tilastotietoja, joiden avulla mitattiin suunnittelijoiden kokemusta ja ansioituneisuutta. Myös rakennusten arkkitehtoninen tyyli luokiteltiin, jotta sen yhteyttä asuntojen hintoihin voitiin tarkastella. Asuinrakennuksen omien laatuominaisuuksien lisäksi tutkittiin, löytyykö asunnosta mahdollisesti avautuvalle arkkitehtoniselle näkymälle asuntojen hinnoissa havaittava yhteys.   

Sekä rakennussuunnittelijan koulutuksen, että joidenkin suunnittelijan kokemukseen ja ansioituneisuuteen liitettyjen muuttujien havaitaan tutkimuksessa olevan asuntojen hintaa nostavia tekijöitä. Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa sijaitsevat asunnot ovat arvostetumpia, eli ne saavat hintapreemion, verrattuna muulla koulutustaustalla suunnitelluissa rakennuksissa sijaitseviin asuntoihin. Myös rakennuksen arkkitehtoninen tyyli ja arkkitehtoninen arvostus ovat selkeästi yhteydessä asuntojen hintoihin. Tyylisuunnista arvostetuin Helsingin kantakaupungin alueella on tämän tutkimuksen perusteella jugend-tyyli. Niin ikään arkkitehtoniselle näkymälle löydetään tutkimuksessa selkeä yhteys asuntojen hintoihin. Tämä vahvistaa aiempia tutkimustuloksia siitä, että rakennusten arkkitehtonisella laadulla on myös niiden ympäristöön kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.

- - -

Arkkitehti Janne Pihlajaniemi väittelee Oulun yliopistossa 12.12.2014. Arkkitehtuurin alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat. Empiirinen tutkimus Helsingin kantakaupungin alueelta (Architectonic quality and housing prices. An empirical research of Helsinki Downtown area). Vastaväittäjinä toimivat professori Matti Rautiola Rakennustietosäätiöstä ja professori Marko Terviö Aalto-yliopistosta. Kustoksena toimii professori Rainer Mahlamäki. Väitöstilaisuus alkaa arkkitehtuurin tiedekunnan Apaja-salissa (Aleksanterinkatu 4-6) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Arkkitehti Janne Pihlajaniemi

Syntymäaika ja -paikka:
1970 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1989, Kastellin lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta
040 572 0895

Tiedekunta ja laitos:
Arkkitehtuurin tiedekunta, nykyarkkitehtuuri
0294 484 913

Väittelijän yhteystiedot:
janne.pihlajaniemi@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0692-9

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs