Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Alakoulussa oppimiseen tarvitaan sopivasti tukea, vastuuta ja tilaa

Oulun yliopisto

Väitös: Alakoulussa oppimiseen tarvitaan sopivasti tukea, vastuuta ja tilaa

Tiedote.
Julkaistu: 01.02.2016 klo 11:42
Julkaisija: Oulun yliopisto

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensi syksynä kaikissa suomalaisissa kouluissa. Opetussuunnitelma korostaa muun muassa oppimisen itsesäätelytaitojen kehittämistä: oppijan taitoa suunnitella, tarkkailla ja arvioida oppimistaan. Opettajat ja koulut tarvitsevat ajankohtaista tutkimustietoa oman opetustyönsä tueksi. Tämä väitöstutkimus tuo konkreettista ja tutkimusperustaista tietoa siitä, kuinka opetussuunnitelman edellyttämä oppimisen itsesäätelyn tukeminen voidaan sisällyttää suomalaisen koulun arkipäivään.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin alakouluikäisten oppilaiden oppimista sekä koulujen keinoja tukea oppimisen itsesäätelyn kehittymistä. Monimenetelmäinen tutkimus pohjautui kysely-, päiväkirja- ja haastatteluaineistoihin. Aineistonkeruu toteutettiin Oulun normaalikoululla lukuvuoden 2012—2013 aikana UBIKO-kehittämishankkeen yhteydessä.

Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaan omiin tavoitteisiin pohjautuva opiskelu ja valinnanmahdollisuudet lisäävät kiinnostusta oppimiseen ja monipuolistavat käytettyjä oppimisen keinoja. Oppilaiden itsesäätelyn taitojen kehittymistä voidaan tukea vaihtelevien oppimistehtävien ja -tilanteiden suunnittelulla sekä oppimista ohjaavalla arvioinnilla. Tulokset tuovat myös esille, että opetuksen ja koulun kehittämisessä on suositeltavaa huomioida edellä mainittujen yksittäisten elementtien lisäksi oppimistilanteen, oppimisympäristön ja toteutuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen muodostama kokonaisuus. Tässä kokonaisuudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat eri tavoin hyviin ja heikkoihin oppilaisiin.

Oppilaiden tarpeisiin mukautuva oppimiskonteksti ja opettajien aktiivinen tuki hyödyttävät kaiken tasoisia oppilaita, mutta on välttämätöntä erityisesti heikkojen oppilaiden oppimistaitojen kehittämisessä sekä heidän kiinnostuksen herättämisessä ja ylläpitämisessä. Tulosten mukaan oppimistilat, kalustus ja hyödynnettävissä oleva teknologia vaikuttavat niiden mahdollistamien työtapojen ja vuorovaikutuksen kautta oppimisen itsesäätelyn tukemiseen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajien täydennyskoulutuksissa, uusien opetussuunnitelmien suunnittelu- ja käyttöönottoprosesseissa sekä itsesäätöistä oppimista tukevien oppimiskontekstien suunnittelussa.

- - -

Kasvatustieteen maisteri Heikki Kontturi väittelee Oulun yliopistossa 5.2.2016. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja kehittymisen tukeminen alakoulun oppimiskontekstissa (The occurrence and promotion of self-regulated learning in a primary school learning context). Vastaväittäjänä toimii professori Kati Mäkitalo-Siegl Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Sanna Järvelä. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Kasvatustieteen maisteri Heikki Kontturi

Syntymäaika ja -paikka: 1968 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1989, Pateniemen lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, Oulun normaalikoulu
0294 48 3768

Tiedekunta ja laitos:
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun normaalikoulu
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
045 120 4012
heikki.kontturi@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1094-0

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs