Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Aivot virittyvät viittomiin

Oulun yliopisto

Väitös: Aivot virittyvät viittomiin

Tiedote.
Julkaistu: 29.09.2016 klo 11:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tutkimustietoa viittomakielen ja puhutun kielen neurokognitiivisista eroista ja yhteneväisyyksistä on saatavilla erittäin vähän. Tässä väitöstyössä tarkasteltiin millä tavoin kielen prosessointi tapahtuu kuulevien, viittomakieltä käyttävien henkilöiden aivoissa. Viittomien prosessoinnin periaatteita tutkittiin kolmessa koehenkilöryhmässä: kuulevilla, viittomakieltä äidinkielenään käyttävillä henkilöillä (kuurojen vanhempien aikuistuneilla kuulevilla ns. CODA-lapsilla), viittomakielen ammattitulkeilla sekä kuulevilla, viittomakieltä osaamattomilla kontrollihenkilöillä. Väitöstyössä tarkasteltiin kohderyhmien tapaa prosessoida kieltä.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä auditiivisia että visuaalisia tapahtumasidonnaisia herätevasteita (event-related brain potentials, ERPs) sekä käyttäytymisvasteiden frekvenssejä. Viittovilta koehenkilöiltä koottuja rekisteröintituloksia verrattiin vastaaviin tuloksiin kuulevilla, viittomakieltä taitamattomilla henkilöillä. Ärsykkeinä olleet sanaparit esitettiin joko puheena (puhuttu viritesana - puhuttu kohdesana) tai yhdistäen aistipiirit (puhuttu viritesana - viitottu kohdesana). Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli viittomiin sisältyvien merkitysten prosessointi koetilanteissa, joissa viittomat esitettiin kuultujen sanojen yhteydessä.

Aistimodaliteettien yhdistämisen todettiin vaikuttavan eri tavoin kuulevien natiiviviittojien (CODA-ryhmä) ja ammatillisesti kouluttautuneiden viittojien (tulkkien) sanaparien aikaansaamiin aivovasteisiin. Väitöstyö toi esille ryhmien välisiä laadullisia eroja kaksikieliseksi kasvamisen ja kielen havaintoprosessien osalta henkilöillä, joilla kaksikielistyminen oli tapahtunut eri aistimodaliteetteja yhdistäen, mutta kielen omaksumisen kannalta eri kehitysvaiheessa. Tutkimus herätti uusia näkökulmia kysymykseen, millä tavoin neurokognitiiviset selitysmallit soveltuvat eri tapoihin omaksua viittomakieltä.

- - -

Magister Artium Swantje Zachau väittelee Oulun yliopistossa 8.10.2016. Logopedian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Signs in the brain: Hearing signers’ cross-linguistic semantic integration strategies (Viittomia aivoissa: kuinka kuulevat viittomakielen käyttäjät prosessoivat puhutun ja viittomakielen merkityksiä?). Vastaväittäjänä toimii akatemiatutkija Minna Lehtonen Åbo Akademista ja kustoksena professori emerita Pirjo Korpilahti Turun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla humanistisen tiedekunnan luentosalissa HU 207 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Magister Artium Swantje Zachau

Syntymäaika ja -paikka: 1977 Bremen, Saksa

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1997, Lange Reihe Bremen, Saksa

Tiedekunta ja laitos:
Humanistinen tiedekunta, logopedia

Väittelijän yhteystiedot:
swantje.zachau@student.oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1329-3

* * * * * * * * * *
Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 091

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs