Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Väitös: Aivojen toiminnallisen magneettikuvauksen aineistolähtöinen analyysi

Oulun yliopisto

Väitös: Aivojen toiminnallisen magneettikuvauksen aineistolähtöinen analyysi

Tiedote.
Julkaistu: 25.08.2014 klo 12:15
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa tutkittiin aivojen niin kutsuttuja lepotilaverkostoja, jotka ovat toiminnallisesta magneettikuvauksesta havaittavia ajallisesti kytkeytyneitä signaalivaihteluja eri osissa aivoja. Mitattavan signaalin toiminnallinen kontrasti muodostuu aivoverenkierron paikallisesti vaihtelevasta hapekkuudesta ja siitä voidaan erottaa toistuvia laaja-alaisia verkostoja ihmisen ollessa lepotilassakin. Lepotilaverkostojen luonne ja merkitys on ollut avoin, ja toisaalta niiden on väitetty syntyvän mittausvirheiden tai puutteellisen signaalianalyysin seurauksena. Väitöstutkimuksessa aineistolähtöisellä menetelmällä verkostojen havaittiin kuitenkin toistuvan hyvin samankaltaisena kattavan virhelähteiden eliminoimisen jälkeenkin. Väitöstyön tulokset tukevat lepotilaverkostojen neurofysiologista merkityksellisyyttä ja niiden käyttökelpoisuutta monialaiseen soveltavaan aivotutkimukseen.

Ihmisen lepotilassa erityisen aktiivinen lepotilaverkosto on ns. oletustilan verkosto, jonka aktivoituminen liittyy sisäiseen ajatusmaailmaan suuntautumiseen. Aiemmin tätä verkostoa on käsitelty paljolti yhtenä kokonaisuutena, mutta väitöstutkimuksessa oletustilaverkostosta löydettiin useampia selviä osaverkostoja, jotka heijastelevat toisistaan eriäviä aivotoimintoja. Tutkimuksessa analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä itsenäisten komponenttien analyysia, jonka näytettiin tutkimuksissa pystyvän totuttua hienojakoisempaan lepotilaverkostojen erotteluun. Yksityiskohtaisempi verkostojen erottelu mahdollistaa tarkemmat tutkimussovellukset, kuten tässä väitöskirjatyössä tehtiin autismin kirjon oireyhtymän tutkimuksessa. Oletustilan verkoston toiminnallinen kytkennällisyys aivon otsalohkon ja päälakilohkon välillä havaittiin pienentyneeksi autismin kirjon tutkituilla. Ennen tätä tutkimustulosta autismin kirjossa tehtyjen samankaltaisten löydösten epäiltiin aiheutuneen tutkittavien mahdollisesta levottomasta liikkumisesta magneettikuvauksen aikana, mutta tämä tekijä suljettiin väitöskirjatutkimuksessa pois.

Lisäksi lepotilakuvauksen konseptia yhdistettynä aineistolähtöiseen analyysiin sovellettiin tutkimuskysymykseen aivojen sisäsyntyisestä valovasteellisuudesta näköjärjestelmän ulkopuolella. Tutkimuskysymyksen lisäksi poikkeavaa oli kohdistaa aineistolähtöinen analyysi koko mitattuun dataan ilman hitaiden signaalimuutosten suodatusta. Laadittu eksploratiivinen analyysi mahdollisti korvakäytävän kohdalta annetun kirkasvalostimulaation aikaisten hitaiden signaalimuutosten havaitsemisen. Lepotilaverkostojen analyysissa havaittiin valostimulaatiota saavien tutkittavien ryhmässä kohoavaa toiminnallista kytkennällisyyttä erityisesti assosiatiivisen näköaivokuoren verkostossa. Tulokset tulkittiin mahdollisiksi sekundäärisiksi vasteiksi aivon opsiiniproteiinien primääristä valoreaktioista.

- - -

Diplomi-insinööri Tuomo Starck väittelee Oulun yliopistossa 29.8.2014. Neurotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Dimensionality, noise separation and full frequency band perspectives of ICA in resting state fMRI (Dimensionaalisuus, kohinaerottelu ja täyden taajuuskaistan näkökulmat itsenäisten komponenttien analyysiin lepotilan fMRI:ssä). Vastaväittäjänä toimii professori Peter Fransson (Karoliininen instituutti, Tukholma) ja kustoksena dosentti Vesa Kiviniemi. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 7 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Diplomi-insinööri Tuomo Starck

Syntymäaika ja -paikka:
1977 Vaasa

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1996, Vaasan Yhteislukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala
08 315 2394

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, radiologia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
044 730 7149

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0518-2

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs