Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Uniapneapotilaan CPAP-hoidolla tyypin 2 diabetes parempaan hallintaan

Pilgrim Oy

Uniapneapotilaan CPAP-hoidolla tyypin 2 diabetes parempaan hallintaan

Tiedote.
Julkaistu: 05.06.2014 klo 10:59
Julkaisija: Pilgrim Oy

Lehdistötiedote 5.6.2014

 

Uusi tutkimus obstruktiivisen uniapnean CPAP-hoidosta
tyypin 2 diabetesta ja uniapneaa sairastavilla


Uniapneapotilaan CPAP-hoidolla  
tyypin 2 diabetes parempaan hallintaan

Uuden tutkimuksen mukaan obstruktiivisen uniapnean hoidossa yleisesti käytetty ylipainehengitys- eli CPAP-hoito parantaa merkittävästi tyypin 2 diabeteksen hoitotasapainoa ja laskee verenpainetta pitkäaikaisseurannassa sekä uniapneaa että tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Tulosten mukaan paremman hoitotasapainon saavuttaminen hillitsee myös terveydenhoidon kustannuksia ja parantaa potilaan elämänlaatua. Diabetes ja uniapnea ovat molemmat yleisyydeltään kansansairauksia ja liittyvät vahvasti toisiinsa. Molemmat ovat selviä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Viimeisimmässä Endocrine Practice -julkaisussa julkistetut havainnot tuovat uutta tietoa mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuden hoitokäytäntöihin ja siten parantaa näitä kahta kansansairautta sairastavien potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa.

Uniapnean ja tyypin 2 diabeteksen yhteys tulisi pitää tarkasti mielessä. Uniapneaa sairastavilla potilailla näyttäisi esiintyvän normaalia väestöä useammin diabetesta (40%) ja toisaalta arviolta jopa kolmella diabeetikolla neljästä saattaa olla uniapnea. On myös havaittu, että hoitamaton uniapnea saattaa huonontaa diabeteksen hoitotasapainoa.Uniapnea ja diabetes ovat molemmat osoittautuneet itsenäisiksi lisääntyneen sydän- ja verisuonisairastavuuden riskitekijöiksi. Ongelman laajuutta kuvaa arviot, joiden mukaan jopa 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta. Myös uniapnea on ollut yksi nopeimmin lisääntynyt sairaus terveydenhuollossamme potilaskäyntien määrän nousun perusteella viimeisten vuosien aikana.


Tyypin 2 diabeteksen ja uniapnean tunnistaminen ja yhteyksien ymmärtäminen oleellista potilaiden paremmassa hoidossa

– Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet yhteyden tyypin 2 diabeteksen ja obstruktiivisen uniapnean välillä. Uniapnean ja diabeteksen yhteyden tarkkoja taustamekanismeja ei tunneta, mutta todennäköisesti kyse on useammasta tekijästä, joihin myös keskivartalolihavuudella on merkittävä vaikutus. Uniapnea ja diabetes usein ilmenevät samalla henkilöllä ja onkin epäilty, että yhdessä näillä sairauksilla voi olla jopa suurempi terveydellinen haitta, etenkin sydän- ja verisuonisairastavuuden suhteen, kuin sairauksilla yksinään. Tyypin 2 diabeteksen ja uniapnean valtaisa globaali lisääntyminen ja sen myötä lisääntyneet vakavat sydän- ja verisuonikomplikaatiot edellyttävät nykyistä parempia riskiryhmäkartoituksia sekä diabeteksen hoitotasapainoon vaikuttavien haittatekijöiden tunnistamista ja korjaamista. Se on kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti elintärkeää, sanoo dosentti Henri Tuomilehto Oivauni Uniklinikalta.


Tutkimuksesta parempaan hoitoon

Tutkimuksen suunnitteli ja toteutti tutkimusyhtiö Julian F. Guest of Catalyst Health Economics Consultants, ja siihen osallistui Iso-Britanniassa 300 sekä obstruktiivista uniapneaa että tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta. Osallistujat poimittiin satunnaisesti kansallisesta potilastietokannasta. Tutkimus toteutettiin tapaus-verrokki -menetelmällä. Tutkijat analysoivat potilaiden hoidon aiheuttamia kokonaiskustannuksia viiden vuoden ajan verraten keskenään 150 potilasta, jotka saivat CPAP-hoitoa, ja 150 potilasta, jotka eivät saaneet CPAP-hoitoa.

Tutkijat havaitsivat, että CPAP-hoito laski verenpainetta potilailla viiden vuoden aikana. Lisäksi pitkäaikaista verensokeritasoa mittaavat HbA1c -arvot laskivat saman aikajakson aikana verrattuna niihin potilaisiin, jotka eivät saaneet CPAP-hoitoa.

– Tutkimus tuo merkittävää uutta tietoa uniapnean ja tyypin 2 diabeteksen yhteydestä ja tehokkaan hoidon merkityksestä, kun tarkastellaan potilaan terveyttä kokonaisvaltaisesti. Tunnistaminen on tärkeää: uniapneaa tai tyypin 2 diabetesta hoidettaessa tulisi huomioida myös toisen sairauden samanaikainen mahdollisuus. CPAP-hoito on ensisijainen hoito keskivaikeassa ja vaikeassa uniapneassa. On toki hyvä myös muistaa, että uniapnean ja tyypin 2 diabeteksen tärkein riskitekijä on ylipaino ja usein sairauksien vaikeutumisen taustalla on painonnousu. Elämäntapojen muuttaminen terveellisiksi tulisi aina olla osana näiden kahden sairauden hoitoa. Näin pääsemme parhaaseen kokonaisvaltaiseen hoitoon, sanoo Tuomilehto.

Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja ResMed on ollut rahoittamassa huhtikuun lopussa San Diegossa julkistettua kansainvälistä tutkimusta. Tieteellinen tutkimusartikkeli kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta:
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2014/04/02/dc13-2539.full.pdf+html

 
Lisätietoja:

Henri Tuomilehto
Dosentti, erikoislääkäri

Unilääketieteen erityispätevyys
Oivauni Uniklinikka, Tampere ja Kuopio
Mobile: +358 44 7300001
henri.tuomilehto@oivauni.fi I www.oivauni.fi


Taina Heinonen

Business Development Manager Cardiology & Diabetes 

ResMed Finland Oy

Mobile: +358 40 719 4831

taina.heinonen@resmed.fiwww.resmed.fi

Liitetiedostot

ResMed

 

ResMed on unenaikaisten ja muiden hengityshäiriöiden hoitoon ja diagnosoitiin tarkoitettujen lääkintälaitteiden johtava kehittäjä, valmistaja ja jakelija. Yhtiö on sitoutunut kehittämään innovatiivisia tuotteita, jotka parantavat näistä häiriöistä kärsivien elämää, ja lisäämään potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuutta hoitamattomien unenaikaisten hengityshäiriöiden mahdollisesti vakavista seurauksista. Lisätietoa ResMedistä on osoitteessa www.resmed.com.

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs