Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Tuore tutkimus osoittaa: Huolellisella suunnittelulla avotoimistot toimiviksi

Turun ammattikorkeakoulu

Tuore tutkimus osoittaa: Huolellisella suunnittelulla avotoimistot toimiviksi

Tiedote.
Julkaistu: 03.02.2016 klo 09:41
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Turun AMK:n Sisäympäristön tutkimusryhmän tuore tutkimusjulkaisu arvostetussa Journal of Environmental Psychology –lehdessä osoittaa, että avotoimistojen haittoja voidaan lieventää hyvin suunnitellulla remontilla. Kalustus-, tila- ja
sisustusratkaisuilla voidaan lisätä merkittävästi ympäristötyytyväisyyttä. Lisäksi jos muutos johdetaan fiksusti, myös työtyytyväisyys paranee, mikä enteilee parempaa työtehokkuutta.

 

On yleisesti tiedossa, että avotoimistoissa kärsitään mm. melusta ja työrauhan puutteesta. On erittäin vähän tutkimuksia, jossa olisi osoitettu, voidaanko ongelmia lieventää tiloja kehittämällä niin, että tyytyväisyys avotoimistossa paranee. Tuore tutkimus antaa tähän kysymykseen vastauksia, jotka hyödyttävät erityisesti avotoimistoja suunnittelevia tahoja.

 

Tutkimus toteutettiin avotoimistossa, joka sijaitsi 4 kerroksessa. Toimistossa tehtiin asiakaspalvelua. Johto halusi investoida henkilöstön hyvinvointiin, koska sairauspoissaolot olivat kohonneet. Lisäksi sisäympäristöstä, melusta ja ergonomiasta valitettiin. Remontti toteutettiin henkilöstön ja johdon kanssa älykkäästi yhteistyössä siten, että kaikkiin tärkeimpiin sisäympäristön haittatekijöihin haettiin kerralla konkreettiset ratkaisut.Sisäympäristöön haluttiin satsata kerralla niin paljon, että voitaisiin nähdä työhyvinvoinnin paranevan.

 

Remontissa tehtiin sekä suuria että pieniä asioita: kaikki kalusteet uusittiin niin, että äänenvaimennus, ergonomia ja käytettävyys olisivat parempia. Valaistuksen hallintaa parannettiin niin, että valaisimen sai sammutettua oman työpisteen kohdalta halutessaan. Taukotiloja ja saniteettitiloja remontoitiin ja sisustusta uusittiin. Lisäksi purettiin pois turhaksi käyneitä huoneita, jolloin avotoimistoa voitiin väljentää. Kaikkiin kerroksiin rakennettiin pieniä neuvottelutiloja, joissa voi käydä yksityisluontoisia keskusteluja. Lisäksi tupakkahuoneet poistettiin kerroksista. Lisäksi vetoa ja kuumaa voitiin pienentää siirtämällä ikkunaseinää lähimmät työpisteet hieman kauemmas seinästä.

 

Sisäympäristöön oli tyytyväisiä ennen remonttia 30 % vastaajista ja sen jälkeen 90 %. Muutosprosessi johdettiin älykkäästi siten, että henkilöstön annettiin osallistua tärkeimpiin päätöksiin ja kaikesta muutokseen liittyvästä viestitettiin mahdollisimman avoimesti. Tämän seurauksena myös työtyytyväisyys parani merkitsevästi: ennen remonttia tyytyväisiä työhönsä oli 58 % vastaajista. Remontin jälkeen luku oli 75 %. Remontin kustannus oli 200 euroa neliömetriä kohti. Esimerkiksi peruskorjauskustannus on yleensä viisinkertainen.

 

Yli puolet toimistotyöläisistä työskentelee avotoimistoissa Suomessa. Tilatehokkuusvaatimusten kiristyminen ajaa enenevässä määrin työntekijöitä avotoimistoihin. Tämä tutkimus osoitti, että kohtuullisin sisäympäristö- ja ergonomiainvestoinnein saatiin tyytyväisyys korkeaksi avotoimistossa, jossa tilatehokkuus oli suuri. Tutkimustulos kannattaa ottaa huomioon uusissa toimitilahankkeissa, joissa henkilöstöä siirretään aiempaa ahtaampiin tiloihin.

 

Tutkimus oli osa TOTI-projektia, jonka toteuttivat Turun AMK, Turun yliopisto, Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto ja Satakunnan AMK.

 

Tutkimus on julkaistu Journal of Environmental Psychology –lehdessä ja sitä pääsee lukemaan oheisen linkin kautta 12.3.2016 asti ilmaiseksi. (http://authors.elsevier.com/a/1SQ3tzzKCqyVA).

 

 

Lisätiedot:

Valtteri Hongisto, vanhempi tutkija, meluntorjunnan dosentti, 040 5851 888,
valtteri.hongisto@turkuamk.fi

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs