Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Trätransportens jätte sparar euron och naturen

Metsähallitus

Trätransportens jätte sparar euron och naturen

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2015 klo 13:00
Julkaisija: Metsähallitus

Europas största fordonskombination för virkestransport har börjat sina transporter i Lappland. Den 104 ton vägande jätten transporterar Forststyrelsens virke från Enare till Rovaniemi.

Ketosen Kuljetus Oy:s försökstillstånd är i kraft till slutet av året 2019. HCT-kombinationer (High Capacity Transport) med stora nyttolaster kan transportera större mängder virke åt gängen än förut.

Tack vare den stora nyttolasten minskar transportkostnaderna. För Forststyrelsen har kombinationer en direkt inverkan på skogsbrukets lönsamhet i norra Finland.

"Jätteliknande kombinationer tar i framtiden hand om långa sträckors primärtransporter i synnerhet där tågtransport inte är möjlig", visionerar Forststyrelsens utvecklingsexpert Ari Siekkinen.

"Transportförhållandena för virke är i Lappland utmanande bland annat på grund av de långa avstånden. Man måste höja effektiviteten om man vill hålla fast vid sin inkomstkälla", bedömer även Risto Ketonen.

HCT-transporterna är också naturvänliga i och med minskade utsläpp. Därtill förbättras trafiksäkerheten, eftersom färre fordonskombinationer för virkestransport behövs när nyttolasterna ökar i volym. Belastningen av vägarna har väckt mycket frågor men den ökar inte utan kanske rentav minskar.

Man studerar ovan nämnda saker i undersökningarna som berör försökstillstånden. Undersökningarna utförs av Metsäteho, Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet och Nokian tyres.

Bilder:

http://bit.ly/1KJbDPQ
Login: 104
Password: Jätti15?

Mer information:

Forststyrelsen, utvecklingsexpert Ari Siekkinen, tfn +358 400 292 131

Forststyrelsen, direktör för kundrelationer Heikki Kääriäinen, tfn +358 400 344 685

Ketosen Kuljetus Oy, Risto Ketonen, tfn +358 400 157 747

 

Mer information om HCT-forskningsprojekten:

Organisation

Forskningstema

Ansvarsperson

Metsäteho

  • Transporteffektivitet

Pirjo Venäläinen
+35840 8214942

Uleåborgs universitet

  • Trafiksäkerhet
  • Utmaningar beträffande väg- och väderförhållandena och åtgärder som förbättrar smidigheten
  • Brister och förbättringsförslag som berör kombinationens dimensionering

Mauri Haataja
+358 50 3502182

Perttu Niskanen
+358 50 3506013

Aalto-universitetet

  • Trafikens smidighet

Tommi Heinonen
+358 45 631 8524

Tammerfors tekniska universitet

  • Belastning av vägen

Nuutti Vuorimies
+358 40 7203050

Nokian tyres

  • Däcktest

Teppo Siltanen
010 401 7709

 

 

Forststyrelsen producerar tjänster inom naturresurser för en varierad kundkrets alltifrån enskilda privatpersoner till storföretag. Vår verksamhet bygger på sakkunnig och samarbetsorienterad användning av statens mark- och vattenområden.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs