Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Tieto Pohjois-Suomen myöhäisrautakaudesta tarkentuu tutkimuksessa

Oulun yliopisto

Tieto Pohjois-Suomen myöhäisrautakaudesta tarkentuu tutkimuksessa

Tiedote.
Julkaistu: 04.02.2014 klo 15:09
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, arkeologia
Tiedote 4.2.2014

Tieto Pohjois-Suomen myöhäisrautakaudesta tarkentuu tutkimuksessa

Pohjois-Suomen myöhäinen rautakausi (n. 800–1300 jKr.) on edelleen tuntematon. FT Jari Okkosen (Oulun yliopisto, arkeologian oppiaine) johtama tutkimusryhmä on vuoden 2014 alussa aloittanut työskentelyn sen parissa. Hankkeella on merkittävä osa Suomen esihistorian kuvan rakentamisessa. 

Tutkimusprojektissa tärkeässä roolissa ovat erityisesti viime vuosina Pohjois-Suomen alueelta löydetyt myöhäiset rautakautiset kohteet, joilla Oulun yliopiston arkeologian oppiaine on tehnyt alustavia tutkimuksia. Koneen säätiön rahoittama hanke keskittyy rautakautisten yhteisöjen keskinäisten vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteiden mallintamiseen tutkimalla rannikon ja sisämaan yhteisöjen välisiä tavaranvaihtoverkostoja.

Vaikka Pohjois-Suomen rautakautista aineistoa on pidetty vähäisenä, on totuus toinen, sillä kohteiden määrä liikkuu sadoissa. Koska valtaosa niistä koostuu niin kutsutuista irtolöydöistä, eli yksittäisistä esinelöydöistä, ei niihin ole tutkimuksessa kiinnitetty paljon huomiota. Viimeaikaiset kenttätutkimukset ja irtolöytökohteiden tarkastelu laajemmassa mittakaavassa osoittavat kuitenkin jokseenkin kiistatta, että löydöt edustavat kiinteitä muinaisjäännöksiä.

FT Jari Okkonen selventää: "Asia ei ole mikään uusi keksintö, sillä tähän on kiinnitetty Oulussa huomiota vuosikausia. Nyt kehittyneemmän teoreettisen ja metodisen osaamisen sekä viimeaikaisten kenttätutkimusten ansiosta asiaan alkaa tulla selvyyttä. Nämä löytöpaikat eivät ole olemassa tyhjiössä, vaan esimerkiksi sisämaassa niitä ympäröi ikivanha kulttuuriympäristö, jossa on merkkejä ihmistoiminnasta usein kivikaudelta aina historialliseen aikaan asti. Rannikolla puolestaan kenttätutkimukset osoittavat, että sielläkin irtolöydöt indikoivat kiinteitä muinaisjäännöksiä."

Tutkimustulokset sidotaan laajempaan maantieteelliseen yhteyteen, koska Pohjois-Suomi ei ole ollut eristyksissä Euroopasta. 1400-luvulla Iissä sijaitsi Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiin kuuluva kauppapaikka, joten on syytä olettaa Iin olleen kaupan kannalta keskeinen alue myös myöhäisellä rautakaudella. Iin Illinsaari, jossa Oulun yliopiston arkeologian oppiaine teki kaivauksen kesällä 2013, onkin tutkimusprojektin kannalta tärkeä tapaustutkimuskohde.

Myös Utajärvellä sijaitseva Viinivaaran itäpää, jossa tehtiin kaivaustutkimus myös kesällä 2013, on tärkeä kohde. Utajärven kaivausta johtanut arkeologi, FM Ville Hakamäki kertoo: "Siellä on mielenkiintoinen kokonaisuus. 2013 tutkimme paikalla yhden myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvan polttohautauksen, mutta alueen laajemman kartoituksen ja maaperäanalyysien ansiosta tiedämme, että kyseessä on laaja kohde, jonka luonnetta tulemme selvittämään." Okkosen ryhmä tekee kenttätutkimuksia sekä Iissä että Utajärvellä tulevana kesänä 2014.

Okkosen ryhmään kuuluvat tutkijat FT Jari-Matti Kuusela ja FM Ville Hakamäki. Lisäksi ryhmässä tulee työskentelemään arkeologian opiskelijoita, jotka valmistelevat projektin puitteissa opinnäytetöitään. Tutkimusryhmä on osa laajempaa Collaboration and dependency: the modes of interaction and the role of sociocultural change in the past (CODE) -tutkimusyhteisöä, jota johtaa yliopistonlehtori, dosentti Matti Enbuske Oulun yliopiston historian oppiaineesta.

Projektin verkkosivu: http://www.oulu.fi/arkeologia/node/23467

CODE-ryhmän verkkosivu: http://www.oulu.fi/transculturalencounters/legacies_challenges

Lisätietoja:

Jari Okkonen, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi, puh. 0294 48 3321

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs