Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » THL:n tutkimus vahvistaa aiempia tutkimuksia: tuulivoima haittaa harvoja

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

THL:n tutkimus vahvistaa aiempia tutkimuksia: tuulivoima haittaa harvoja

Tiedote.
Julkaistu: 13.09.2016 klo 16:22
Julkaisija: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia tuulivoimaloiden äänen vaikutuksista tuulivoima-alueilla. Nyt saadut ja aiemmat tutkimustulokset ovat pitkälti yhteneväisiä siitä, että tuulivoiman ääni häiritsee harvoin sisätiloissa tai nukkuessa. Äänen terveysvaikutuksia tarkasteltaessa häiritsevyyden arvioiminen sisätiloissa on erityisen tärkeää.

Ympäristö ja terveys -lehdessä (5/2016) julkaistussa artikkelissa esiteltiin THL:n yhdeksällä tuulivoima-alueella suoritettaman kyselytutkimuksen tuloksia. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla kyselytutkimuksella haluttiin selvittää miten yleisiä tuulivoiman äänen aiheuttamat haitat Suomessa ovat. Tutkimustulosten mukaan harva koki tuulivoimaloiden äänestä aiheutuvan häiriötä sisätiloissa tai nukkuessa. Ulkona äänen koettiin häiritsevän enemmän kuin sisätiloissa.

Yleisoireita ei ole yhdistetty infraääneen

Ihminen voi kuulla infraääntä, jos se on riittävän voimakasta. Myös tuulivoimalat tuottavat infraääntä mutta se jää huomattavasti kuulokynnyksen alapuolelle. Julkisuudessa on esitetty, että tuulivoimaloi­den läheisyydessä koetun oireilun aiheuttaja olisi nimenomaan infraääni. THL:n tutkimuksessa oireilun yleisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa eri etäisyysvyöhykkeiden välillä. Jos tuulivoimaloiden infraääni olisi syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähimpänä tuulivoimaloita, jossa myös altistuminen on suurinta, tutkimusraportissa todetaan.

Vaikka selkeää tieteellistä näyttöä on saatu ainoastaan siitä, että kuultavissa oleva tuulivoiman ääni voi häiritä, on tuulivoimaloiden ympäristössä asuvien huoli todellista ja se tulee ottaa vakavasti. THL:n tutkimustulosten mukaan tuulivoiman terveysvaikutuksista koettu huoli vaihtelee eri tuulivoima-alueilla ja oli paljon yleisempää kuin äänestä koettu häiritsevyys.

Suomessa häiritsevyyttä on tutkittu jo kattavasti

Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti Suomessa nyt jo kahdellatoista paikkakunnalla. Tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittaminen on toteutunut tutkimustulosten valossa hyvin, eikä suurin osa lähiasukkaista koe tuulivoimasta häiriötä. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Suomessa on tehty iso joukko muita selvityksiä, joiden tulokset kertovat, että tuulivoimaan suhtaudutaan positiivisesti energiantuotantomuotona.

Vaikka Suomen tuulivoimapuistoja onkin tutkittu laajasti, tarve puolueettomalle tutkimustiedolle on suuri. Uusia tutkimustuloksia onkin odotettavissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Esimerkiksi Tanskasta odotetaan syksyn kuluessa laajoja koko kansan terveystietoihin perustuvia tutkimustuloksia siitä, ovatko esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet yleisempiä tuulivoimaloiden lähellä asuvien joukossa kuin muulla väestöllä.

”Suomessa on tehty asukastutkimuksia lähes kaikkien jo rakennettujen modernien tuulivoimapuistojen läheisyydessä. On merkittävää, että tehdyt tutkimukset ovat linjassa toistensa kanssa. Tuulivoima-alueilla asuvien ihmisten kuuleminen on silti jatkossakin tärkeää, ja on hienoa että puolueeton tutkimus jatkuu Suomessakin”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestöpäällikkö Heidi Paalatie.

*******

Ympäristö ja Terveys -lehti 5/2016

THL-Blogi: Ristituulessa - tutkijan näkökulma tuulivoimamelukeskusteluun

Lisätiedot:

Heidi Paalatie

Järjestöpäällikkö

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

040 550 3858

 

Anni Mikkonen

Toiminnanjohtaja

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

040 771 6114

Tuulivoima - Puhdasta, turvallista, suomalaista.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. STY:llä on yli 170 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista. Yritysjäsenet edustavat lukuisia eri toimialoja.

STY:n verkkosivut

STY:n aineistopankki

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs