Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Suomen meritaimenet Itämeren uhatuimpia

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Suomen meritaimenet Itämeren uhatuimpia

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2011 klo 08:52
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Itämeren rannikkovaltioista Suomessa on meritaimenen luonnonkantoja jäljellä vähiten. Niissä rannikkojoissa, missä meritaimenen luonnonkanta on jäljellä, tavattiin taimenen kesänvanhoja luonnonpoikasia syksyn 2011 sähkökalastuksissa edellisvuosia vähemmän tai ei lainkaan. Esimerkiksi Tornionjoen sivujoessa Pakajoessa ja Isojoessa poikasten esiintymistiheys jäi pitkän aikavälin keskiarvoa alemmaksi.

Uhanalaisten kalakantojen suojeluun tarvitaan lisätehoa

Meritaimenkantojen tilaan vaikuttavat sekä luonnonolosuhteiden vaihtelu että ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset joessa ja meressä. Meritaimenkantojen säilymiselle keskeisiä ongelmia ovat vaelluspoikasten suuri kuolevuus meressä ensimmäisen merivuoden aikana sekä liiallinen kalastus. Meritaimenjokien tilaa voidaan parantaa muun muassa vesiensuojelutoimilla, kunnostuksilla ja kalaportailla.

Vuosittan mereen tulevista vaelluspoikasista pääosa on istutuksista peräisin. Kalastuksessa suurin osa meritaimenista tarttuu muiden lajien pyynnin yhteydessä alamittaisina pienisilmäisiin verkkoihin. Vain hyvin harvat emokalat pääsevät palaamaan merestä kudulle kotijokeensa. Nykyisen vakavan tilanteen korjaamiseksi meritaimenen kalastusta pitäisi vähentää esimerkiksi jokisuita rauhoittamalla ja verkkojen silmäkokoa nostamalla. Suomessa uhanalaisten kalalajien suojelu tapahtuu kalastuslain säädösten perusteella. Suojelun toteutuminen edellyttää lainsäädännön tarkentamista nykyisestään sekä kalatalousviranomaisten, kalastusoikeuden haltijoiden ja kalastajien yhteistyötä. Muissa Itämeren maissa hyviä tuloksia on saatu muun muassa jokisuiden kalastusrauhoituksilla, rannikkokalastuksen aikasäätelyllä sekä verkkojen rakennetta ja pyyntisyvyyttä koskevilla rajoituksilla.

Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa 2010 meritaimenen luonnonkantojen tila arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi. Alkujaan noin kuudestakymmenestä meritaimenjoesta luonnonkannan rippeitä on jäljellä enää vain noin tusinassa jokivesistössä.

Graafi RKTL:n verkkosivulla olevassa tiedotteessa:
Luonnossa syntyneiden kesänvanhojen taimenenpoikasten määrät Isojoen ja Tornionjoen sivujoen Pakajoen koealoilla (Isojoki 1995–2011, Pakajoki 1998–2011).
http://www.rktl.fi/tiedotteet/suomen_meritaimenet_itameren.html

Lisätietoa RKTL:n verkkosivulla:
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/itameren_lohi_taimen/meritaimenkantojen_tila.html

Lisätietoja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta:
tutkija Eero Jutila, puh. 020 575 1255
tutkija Alpo Huhmarniemi, puh. 020 575 1874
tutkija Ari Saura, puh. 020 575 1266
suunnittelija Ville Vähä, puh. 020 575 1878

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on 300 hengen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: www.rktl.fi.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs