Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Suomalaisen Tiedeakatemian uusi pääsihteeri Pekka Aula: Suomalaisen tieteen kilpailukykyä on vahvistettava

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalaisen Tiedeakatemian uusi pääsihteeri Pekka Aula: Suomalaisen tieteen kilpailukykyä on vahvistettava

Nimitys.
Julkaistu: 31.03.2016 klo 08:00
Julkaisija: Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerinä vuoden alusta aloittanut professori, valtiotieteiden tohtori Pekka Aula (48) pitää tieteentekemisen perinnettä Suomessa erinomaisena. Hyvää perimää tarvitaan, mutta myös tieteen on uudistuttava, jotta se säilyttää kilpailukykynsä kansainvälisesti.

- Tieteen tekemisen rajoja on murrettava ja yhteistyötä lisättävä, Aula toteaa.

Suomalaisesta Tiedeakatemia seisoo kahdella tukipilarilla, matemaattis-luonnontieteellisellä ja humanistisella. Tärkeä toimintamuoto on Nuorten Akatemiaklubi. Siihen kutsutaan lukuvuoden ajaksi oman tieteenalansa lahjakkaimpia tutkijoita ja järjestetään tilaisuuksia, joissa he voivat tutustua toistensa tieteenalaan ja tutkimusmenetelmiin.

Eri alojen tutkijoiden yhteen saattaminen on ollut tiedeakatemian keskeinen toimintatapa sen perustamisesta, vuodesta 1908 lähtien.

Suomalainen Tiedeakatemia on riippumaton, myös taloudellisesti. Riippumattomuus onkin keskeinen sen toimintaa ohjaava periaate.

- Tieteen tekemisen keskeiset arvot ovat pysyviä. Niitä ovat tieteen ja tutkimuksen laatu sekä vaikuttavuus. Tutkimusetiikan merkitys on myös aivan ratkaiseva. Näistä perusperiaatteista ei uudistuttaessakaan voi luopua, mainetutkijana tunnetuksi tullut Aula sanoo.

Aulalla itsellään on takana pitkä akateeminen ura niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hän on toiminut viestinnän professorina niin Helsingin yliopistossa kuin Lappeenrannan yliopistossa.

Aula pitääkin viestintää yhtenä tärkeimmistä työkaluista uudessa työssään. Digitalisaatio muuttaa tieteen tekemistä, antaa uusia mahdollisuuksia, mutta asettaa myös uusia vaatimuksia.

- Digitalisaatio mahdollistaa globaalin vuorovaikutuksen tutkijoiden kesken. Se tarjoaa myös aivan uudet mahdollisuudet tiedon hankintaan. Niukkuudesta on siirrytty ylitarjontaan, Aula toteaa.

Suomalainen Tiedeakatemiaon vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen tiedeseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan alojensa ansioituneimmat tiedemiehet ja –naiset.  Tiedeakatemian esimiehenä toimii 2016-2018 professori Kirsi Tirri Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja:

Pekka Aula. puh: +358407030952, pekka.aula@acadsci.fi, www.aula.fi, www.acadsci.fi

---

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden verkostona.  iedeakatemian jäseniksi kutsutaan alojensa ansioituneimmat tiedemiehet ja –naiset. Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista jäsentä. Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs