Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Sinisorsakanta edelleen vakaa – muilla vesilinnuilla ei muutosta parempaan

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Sinisorsakanta edelleen vakaa – muilla vesilinnuilla ei muutosta parempaan

Tiedote.
Julkaistu: 16.08.2013 klo 15:09
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riistataloudellisesti merkittävimmän riistavesilintumme, sinisorsan, pesimäkannassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta viime vuodesta.

Sinisorsan kanta on pysynyt melko vakaana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tavikanta runsastui hieman viime vuodesta, mutta on vuodesta 2006 alkaneen taantuman jäljiltä pitkäaikaiskeskiarvoa pienempi. Haapanan kokonaiskanta on taantunut 1980-luvulta lähtien, ja kanta on nyt yli 40 prosenttia pienempi kuin keskimäärin seurannan aikana.

Kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi luokiteltujen jouhisorsan ja heinätavin kantojen pitkäaikaistrendi on selvästi taantuva. Heinätavin tavoin vaateliaan lintujärvilajin, lapasorsan, kannassa sen sijaan ei ole havaittavissa selkeää laskusuuntausta.

Tukkasotka, punasotka ja nokikana ovat taantuneet pitkään. Koskeloiden sisävesien kannoissa ei ole havaittavissa yhtäjaksoista runsastumista tai taantumista.

Telkkäkanta on viime vuoden tasolla, mutta 1990-luvun lopulta alkaen suuntaus on ollut hieman vähenevä.

Tavin poikasia tavattiin laskennoissa 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Haapanan alho jatkuu edelleen poikastuoton notkahdettua 14 prosenttia viime vuoden tasosta. Nokikanan poikastuotto putosi 91 prosenttia viime vuoden määrästä.

Vesilintujen kanta-arvio perustuu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteistyönä toteuttamaan seurantahankkeeseen. Aineiston ovat keränneet metsästäjät ja lintuharrastajat.

Lisätietoja:

Tutkija Jukka Rintala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0295 327 202,
sähköposti: etunimi.sukunimi@rktl.fi

Tutkija Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 050 318 2340

Parimäärien suhteellinen muutos. Kunkin lajin indeksisarjan keskiarvo=1. Esim. indeksiluvun ollessa 0,5 lajin kanta on puolet koko jaksolle lasketusta keskimääräisestä kannankoosta. Luku lajinimen perässä on aineiston keskimääräinen vuotuinen parimäärä.

Poikastuoton suhteellinen muutos (indeksi) pesivää paria kohti. (Tekstissä mainitut muutosprosentit tarkoittavat poikasten kokonaismäärän muutosta.)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: http://www.rktl.fi/,  s-posti: viestinta@rktl.fi 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs