Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Riistanhoidolliset harvennushakkuut Metsähallituksen ympäristötavoitteisiin

Metsähallitus

Riistanhoidolliset harvennushakkuut Metsähallituksen ympäristötavoitteisiin

Tiedote.
Julkaistu: 18.12.2015 klo 13:52
Julkaisija: Metsähallitus

Metsähallitus on lisännyt ympäristötavoitteisiinsa riistanhoidollisen hakkuun. Lapin ja Pohjanmaa-Kainuun alueella jokaisen metsätiimin tulee tehdä vähintään yksi riistanhoidollinen harvennussuunnitelma ensi vuoden aikana.

Riistanhoidollinen harvennusmenetelmä lisää kasvatusmetsien monimuotoisuutta ja parantaa riistan, erityisesti metsäkanalintujen ja jäniksen, elinpiiriä. Menetelmällä lisätään metsän rakenteellista vaihtelua harvennuksen yhteydessä. Harvennushakkuiden yhteydessä tehdyt ”donitsit”, varmistavat myös seuraavissa käsittelyissä kerroksellisuuden säilymisen.

Riistanhoidollisessa harvennushakkuussa normaalin harvennuksen yhteydessä jätetään säästöpuuryhmiä, joiden ympärille tehdään 10-15 metriä leveä avohakkuuvyöhyke. Säästöpuuryhmä ja sen ympärille kehittyvä taimikko tuovat runsaasti suojapaikkoja, sekä säästävät muun muassa mustikanvarpuja, jotka ovat tärkeää ravintoa riistalle.

Menetelmässä yhdistyvät monimuotoisuus ja taloudellisuus. Puunkorjuun kustannukset laskevat ja puunmyyntitulot kasvavat, kun normaaliin harvennukseen verrattuna korjattava puu on keskimäärin järeämpää ja sitä saadaan hieman enemmän samalta alalta. Siten harvennuksen kannattavuus kasvaa monella tasolla.

Menetelmän tarkoituksena on toimia laajamittaisesti, sekä pitkävaikutteisesti kasvatusmetsien koko ekosysteemiä ja ekosysteemipalveluja parantavana tekijänä. Muista käsittelyvaihtoehdoista poiketen siinä pyritään mukailemaan pienialaisesti metsän häiriödynamiikkaa ja luontevalla tavalla yhdistämään luontoarvoja huomioivat tekijät ja välitön taloudellinen tuottavuus.

 

Lisätietoja

Antti Otsamo, kehitys- ja ympäristöpäällikkö, antti.otsamo@metsa.fi 040 719 7734

Timo Nyman, ympäristöasiantuntija, timo.nyman@metsa.fi 0400 180 046

Timo Pelkonen, suunnittelija, timo.pelkonen@metsa.fi 040 148 9320

 

Kuvat: Metsähallitus/ Juri Laurila

Kuvauspaikka Hanhivaara, Rovaniemi

Liitetiedostot

Metsähallitus tuottaa hyvinvointia monikäyttömetsissä!

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs