Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) startar

Kansallisarkisto

Projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) startar

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.03.2017 kl. 10:00
Utgivare: Kansallisarkisto

Riksarkivet (Samearkivet), Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla (Samiska högskolan) i Norge inleder samarbetsprojektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) som syftar till att bevara kännedomen om samisk design och överföra kunskaperna till kommande generationer. I det treåriga interregionala samarbetsprojektet kommer institutionerna att arbeta med samiska slöjdutövare och designers, (duojár) för att bevara material som rör slöjdarprocessen. Samearkivet och Ájtte-museet skall kartlägga, samla och bevara duojárnas arbetsmaterial för att skapa så kallade ”duojár-arkiv”. Arkivets fokus ligger inte på föremål, utan arkivmaterial som speglar duojárnas skapandeprocess, designtänkande och marknadsföringsprocess av den egna designen.

Delar av materialet i dessa duojár-arkiv som skapas i projektet används på Sámi allaskuvlas (Samiska högskolan) duodji-utbildning. Arkiven och museets samlingar blir ett inspirerande kunskapsfält för studenterna på Sámi allaskuvla. Där får de lära sig mer om traditionell duodji, duojárnas personhistoria och att berätta om det egna designarbetet i digital form.

Utifrån de duojár-arkiv som samlas in i projektet skapas även digitalt läromaterial om design för barn och ungdomar. Målet är att förmedla kunskap om samiska duodji och duojár-yrke till barn och ungdomar och bidra till en kunskapsöverföring till kommande generationer.

Projektet finansieras av programmet EU Interreg Nord V/Sápmi, Lapplands förbund, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd i Sverige och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Mer information:

Överinspektör (Samearkivet) Inker-Anni Linkola, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7042
Forskningsdirektör (Riksarkivet) Päivi Happonen, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7018
Projektledare/arkivarie (Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum) Ulf Stefan Winka, info@ajtte.com  +46 971 170 70
Dekan (Sámi allaskuvla) Seija Somby fornamn.efternamn@samiskhs.no, +47 784 484 54

Bilagor

Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användningen av dessa i forskningssyfte. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom branschen.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs