Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Professor (emerita) Katie Eriksson blev årets Venny

Suomen sairaanhoitajaliitto

Professor (emerita) Katie Eriksson blev årets Venny

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.03.2013 kl. 18:00
Utgivare: Suomen sairaanhoitajaliitto

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning har den 13.3.2013 beviljat Venny Snellmans hederspris till professor (emerita), filosofie doktor Katie Eriksson. Priset beviljas årligen för betydelsefullt och nationellt arbete i utvecklingen av utbildning och forskning inom vårdområdet. Stipendiet är 5000 euro.

- Katie Eriksson är född i Jakobstad och blev sjuksköterska 1965. Hon har varit en riktig pionjär i utveckling av vårdarbete i Finland och har följt Venny Snellmans spår. Katie Eriksson kan på goda grunder kallas en nordisk pionjär, säger Päivi Voutilainen, ordförande på Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning.

Professor Katie Erikssons karriär består av två delar.  Hon arbetade först som rektor vid Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut (HSSI) mellan 1974 och 1986. Under hennes period utvecklades det första svenskspråkiga lärarutbildningsprogrammet för sjukskötare och ett vårdvetenskapligt undervisningsprogram. Utbildningsprogrammet förverkligades tillsammans med Helsingfors universitet och samarbetet med den akademiska världen var intensivt och programmet var en banbrytande i Norden.

Under den senare delen av sin karriär arbetade professor Eriksson i den akademiska världen vid Åbo Akademi, vid Helsingfors universitet och vid Helsingfors universitetssjukhus, HUCS. Professor Eriksson har haft en betydelsefull roll bland annat i utveckling av magisterexamen och utbildning av forskare inom vårdvetenskap. År 1993 utnämndes Eriksson till professor i vårdvetenskap (caring science).

Katie Eriksson har publicerat talrika böcker och artiklar om vårdandet, hälsan, lidandet samt forskning inom vårdarbetet. Hennes böcker har översatts till flera olika språk och används även som läromedel framför allt i de nordiska länderna. Erikssons teori om karitativt vårdande utgör idag ett kapitel i den amerikanska läroboken för sjukskötare Nursing Theorists and Their Work.

- Vårdvetenskapen har alltid varit tvungen att kämpa för sin existens i vetenskapsvärlden. Vi har trotts allt lyckats skapa en stark kunskapsgrund och den vårdvetenskapliga forskningen och utbildningen är högklassig. Det viktigaste är att resultatet av vårt arbete syns i det praktiska vårdarbetet. Den vårdvetenskapliga kunskapen om vårdandet, lindrande av lidandet och främjande av hälsa utgör, tillsammans med starkt ethos, en solid grund för vårdprofessionerna. Vårt tänkande och vårt kunnande kan inga yttre faktorer ta bort, säger årets Venny, professor Katie Eriksson.

Venny Snellmans hederspris

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning har beviljat Venny Snellmans hederspris sedan år 1999. Med sin verksamhet skapar stiftelsen möjligheter attförstärka vårdarbetets yrkesmässiga kunnande och utbildning genom att stöda vårdvetenskaplig undersökning,betydelsefulla utvecklingsprojekt och projekt som främjar evidensbaserat vårdarbete.

Mera information

Åbo Akademi, professor Katie Eriksson, tfn. +358 6 3247 501, katie.eriksson@abo.fi

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning, ordförande Päivi Voutilainen, tfn. +35850 345 1197, voutilainenster@gmail.com

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning skapar förutsättningar för stärkande av yrkesmässigt kunnande i vården och vårdutbildningen genom att stöda vårdvetenskaplig forskning och betydelsefulla vårdutecklingsprojekt samt projekt som befrämjar evidensbaserad vård.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs