Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oulussa tutkitaan sydänsairaiden talviliikuntaa

Oulun yliopisto

Oulussa tutkitaan sydänsairaiden talviliikuntaa

Tiedote.
Julkaistu: 25.01.2016 klo 09:40
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus
Tiedote 25.1.2016

Oulussa tutkitaan talviliikuntaa sepelvaltimotautia sairastavilla

Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen johtamassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa tutkimuksessa selvitetään talviaikaisen terveys- ja hyötyliikunnan vaikutusta sydämen ja verisuoniston toimintaan sepelvaltimotautia sairastavilla. Tutkimuksen tavoitteena on edistää sydänsairaiden terveyden ylläpidon kannalta tärkeää ympärivuotista kunto- ja hyötyliikuntaa.

Kylmä lisää oireilua sepelvaltimotautia sairastavilla, mikä voi vähentää liikkumista talvella. Kuitenkin liikunta on keskeinen hoito- ja kuntoutusmuoto, joka hidastaa sairauden kulkua ja ehkäisee terveyshaittoja. Tällä hetkellä ei tiedetä, onko sepelvaltimotautia sairastavien hoitosuositusten mukainen liikunta kylmässä terveellistä, koska sekä liikunta että kylmä erikseen kuormittavat sydän- ja verisuoniston toimintaa. Yhteisvaikutusten tunteminen on tärkeää potilaiden heikentyneen sydämen hapensaannin ja toiminnan vuoksi.

Tutkimustieto mahdollistaa nykyisen liikuntasuosituksen tarkentamisen ympärivuotista liikuntaa tukevaksi. Yksittäiset kansalaiset voivat käyttää tutkimustietoa sairautensa omahoitoon liittyvässä liikkumisessa, mikä mahdollistaa heidän toiminta- ja työkykynsä ylläpitämisen talvella.

Liikuntasuositusten mukaan toimiminen vähentää sairauskohtausten määrää ja näistä aiheutuvia kustannuksia, potilaiden toimintakyky paranee ja terveydenhuollon potilaskäynnit vähenevät. Perusterveydenhuollon henkilöstö voi hyödyntää hankkeen tuloksia potilaiden terveysneuvonnassa ja hoidossa. Tutkimustulokset hyödyttävät varsinkin erityisryhmää, joka on vaarassa passivoitua puutteellisen ohjauksen ja neuvonnan takia.

Kokeelliseen tutkimukseen osallistuu noin 20 sepelvaltimotautia sairastavaa ja sydäninfarktin sairastanutta henkilöä, jotka on valikoitu Oulun yliopistollisen sairaalan potilastietokannan kautta. Tutkittavat osallistuvat satunnaisessa järjestyksessä neljään kokeelliseen tilanteeseen Oulun Kastellin tutkimuskeskuksen lämpöolosuhdelaboratoriossa. Tutkimukseen sisältyy joko lepo ja liikunta sekä kylmä (-15 °C) tai lämmin (+22 °C) ympäristö. Kokeissa tutkittavilta mitataan laajalti sydämen ja verisuoniston toimintoja.

Hanke on monikeskustutkimus, johon osallistuu Oulun yliopiston lisäksi Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien klinikka, Työterveyslaitos sekä kansainvälisiä ympäristöterveyden, sydänsairauksien ja liikuntatieteen huippuasiantuntijoita. Kolmivuotista hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

ympäristöterveyden dosentti Tiina Ikäheimo, tutkimushankkeen johtaja, Oulun yliopisto, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, p. 040 5422 968, tiina.ikaheimo@oulu.fi

viestintäpäällikkö Tapio Mäkinen, Oulun yliopisto, puh. 040 546 3413

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs