Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oulun yliopiston tutkimus kansainvälisesti korkeatasoista – huippuja kaikilla painoaloilla

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston tutkimus kansainvälisesti korkeatasoista – huippuja kaikilla painoaloilla

Tiedote.
Julkaistu: 28.01.2014 klo 14:17
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
Tiedote 28.1.2014

Oulun yliopiston tutkimus kansainvälisesti korkeatasoista – huippuja kaikilla painoaloilla

Oulun yliopistossa tehtävä tutkimus on valtaosaltaan erittäin hyvää tai erinomaista. Tutkimuksen taso osoitettiin RAE-arvioinnissa, jonka tekivät kansainväliset asiantuntijat. Tulokset julkistettiin tiistaina 28.1.2014.

Kansainväliseen kärkeen kuuluvaa huippututkimusta tehdään Oulun yliopistossa muun muassa tekniikan alalla konenäön tutkimuksessa, terveystieteiden alalla sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa, perustieteissä matematiikan tutkimuksessa ja ihmistieteissä maantieteellisiä rajoja tutkivassa Suomen Akatemian huippuyksikössä RELATE-Oulu.

Arvioinnissa tunnistettiin kaikkiaan 13 kansainvälistä huippua olevaa tutkimusyhteisöä ja yhdeksän erinomaista tutkimusta tekevää yhteisöä. Näiden lisäksi hyvän tai erinomaisen arvion sai enemmistö arvioiduista 49 tutkimusyhteisöstä (arvioinnin toteutus, ks. alla).

Tutkimuksen kokonaisarvioinnin tavoitteena oli löytää ja tunnistaa huippututkimusta tekevät ja uudet lupaavat tutkimusyhteisöt.

”Yliopiston strategista tutkimusrahoitusta tullaan tulevaisuudessa suuntaamaan uusille parhaiten menestyneille tutkimusaloille. Tulosten perusteella yliopiston tulee harkita, että osa arvioinnissa hyvin menestyneistä tutkimusaloista nostetaan yliopiston kehittämisaloiksi ja osa nykyisistä kehittämisaloista painoaloiksi”, sanoo rehtori Lauri Lajunen.

”Arvioinnin tulos osoittaa Oulun yliopiston tutkimuksen todella olevan monitieteistä. Oulun yliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä kansainvälisesti entistä korkeatasoisemmaksi tutkimusympäristöksi ”, sanoo arvioinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Asiantuntijat suosittelivat tutkimustoiminnan vahvistamista kokonaisuutena lisäämällä edelleen ulkomaisten huippututkijoiden rekrytointia ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä ylläpitämällä ajanmukaisia tutkimuslaitteistoja ja -ympäristöjä.

Oulun yliopiston tutkimuksen painoalat ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen vuorovaikutus ja identiteetti sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Lisätietoja verkossa: http://www.oulu.fi/yliopisto/tutkimus/tutkimuksen-esittely/painoalat

Arvioinnin toteutustapa

Oulun yliopiston tutkimuksen taso arvioitiin kokonaisuutena laitoksittain ensimmäisen kerran vuonna 2007. Nyt Research Assessment Excercise, RAE -arviointi toteutettiin uudella tavalla: tutkijat ilmoittautuivat arviointiin vapaaehtoisesti laitos- ja muut yksikkörajat ylittävinä tutkimusyhteisöinä. Arvioitaviksi ilmoittautui 49 tutkimusyhteisöä. Niihin kuului kaikkiaan noin 2000 tutkijaa ja muuta tutkimushenkilöstöä.

Arvioinnin suorittivat kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset asiantuntijat, joita oli 32. Arvioijat työskentelivät kolmessa tieteenalojen mukaan jaetussa paneelissa, jotka olivat Oulun yliopiston tutkimuksen painoalojen mukaisesti ihmistieteet, bio- ja terveystieteet sekä teknilliset ja luonnontieteet.

Arviointi pohjautui tutkimusyhteisöjen tuottamaan materiaaliin, johon kuuluivat toiminnan kuvaus ja tutkimussuunnitelma, tutkimuksen johtajien curriculum vitae (CV) ja tutkijoiden merkittävimmät tieteelliset julkaisut, sekä Oulun yliopiston kirjaston ja Leidenin yliopiston bibliometriseen eli kirjallisuusanalyysiin jokaisesta yhteisöstä. He pisteyttivät yhteisöt asteikolla 1–6.

Arvioinnin tulokset sisältävät asiantuntijoiden kuvaukset tutkijayhteisöjen vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi asiantuntijat antoivat suosituksia koko yliopiston tutkimuksen kehittämisestä.

Lisätietoja:

rehtori Lauri Lajunen, puh. 0294 48 4071

tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, puh. 0294 48 5800

tutkimusjohtaja Sinikka Eskelinen, puh. 0294 48 4106

 

RAE-raportti julkistetaan verkossa 28.1. klo 16 mennessä osoitteessa:

http://www.oulu.fi/english/RAE2013/report

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs