Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oulun yliopiston hallitus hyväksyi uuden organisaatiorakenteen

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi uuden organisaatiorakenteen

Tiedote.
Julkaistu: 12.06.2015 klo 15:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
Tiedote 12.6.2015

Oulun yliopiston hallitus hyväksyi uuden organisaatiorakenteen

Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston uuden organisaatiorakenteen. Organisaatiouudistuksessa tutkimustoiminta keskitetään tiedekuntiin ja tutkimuksen strategisia tukipalveluja vahvistetaan. Uudistuksella edistetään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, tavoitellaan selkeämpää työnjakoa ja johtamisjärjestelmää sekä tuetaan johtajuutta eri tasoilla.  Uusi rakenne astuu voimaan 1.1.2016.

Uudessa organisaatiossa tiedekunnat rakentuvat tutkimusryhmistä, joiden tehtävänä on vastata osaamisesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta.

”Tutkimusryhmät muodostavat tekemisen ytimen ja ovat jatkossa myös tulosyksiköitä. Ryhmät tullaan resursoimaan opetustarpeiden ja tutkimustulosten perusteella, ja lisäksi niillä on mahdollisuus päästä strategisen tuen piiriin. Rahoituksen jakamisen periaatteet ovat läpinäkyvyys, tuloksentekoon kannustaminen ja oikeudenmukaisuus. Opetus kuitenkin resursoidaan tiedekunnan sisällä opetustilanteen tarpeiden näkökulmasta, ei tuloksen perusteella”, rehtori Jouko Niinimäki linjaa.

Yliopiston neljä strategista painoalayksikköä (Biocenter Oulu, Eudaimonia, Infotech Oulu ja Thule-instituutti) vastaavat alojensa tutkimuksen strategisesta resursoinnista ja tukitoiminnoista. Neljä alueyksikköä (SGO, Kokkolan ja Kajaanin yliopistokeskukset sekä Oulun Eteläisen Instituutti) jatkavat taloudellisesti itsenäisinä yksiköinä, mutta niiden strategista yhteyttä tiedekuntiin ja painoalayksiköihin ja tiedekuntiin tiivistetään.

Tiedekunnat jaetaan vararehtorien alaisuuteen siten, että kullakin vararehtorilla on mahdollisuuksien mukaan substanssiyhteys vastuuyksikköönsä. Dekaanit vastaavat edelleen tiedekunnan hallinnosta, mutta saavat vararehtoreista johtamista tukevat työparit. Vararehtorit ovat myös nykyiseen tapaan vastuussa poikkileikkaavista prosesseista, joita ovat tutkimus, koulutus ja uutena yhteistyösuhteet. Uudistuksen toteuttaminen edellyttää kolmannen vararehtorin valintaa. Yhteistyösuhteista vastaavan vararehtorin hakua ryhdytään valmistelemaan.

Tutkimusrehtorin vastuutiedekunnat ovat biokemian ja molekyylilääketieteen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta. Koulutusrehtori vastaa arkkitehtuurin, humanistisesta ja kasvatustieteiden tiedekunnasta ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Yhteistyösuhteista vastaavan vararehtorin vastuutiedekunnat tulevat olemaan teknillinen, tieto- ja sähkötekniikan sekä kaivannaisalan tiedekunta.

Organisaatiorakenteen muutoksella ei ole tavoiteltu henkilöstövähennyksiä, mutta henkilöstön sijoittumiseen se vaikuttaa siten, että kaikki tutkimus- ja opetushenkilöstö sijoittuu jatkossa tiedekuntiin.

Suoria vaikutuksia opiskeluun ja opintoihin uudistuksella ei ole.

”Yliopiston tehtävä on palvella yhteiskuntaa. Tällä organisaatiomuutoksella tehdään Oulun yliopistosta toimivampi, tehokkaampi ja myös selkeämpi yhteistyökumppani yhteiskunnan eri toimijoille”, rehtori Niinimäki tiivistää.

Lisätietoja: rehtori Jouko Niinimäki, p. 0294 484070, viestintäjohtaja Marja Jokinen, p. 0294 484083.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs