Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oulun yliopiston esitykset muutoksista koulutusvastuisiin

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston esitykset muutoksista koulutusvastuisiin

Tiedote.
Julkaistu: 15.06.2016 klo 14:54
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
Tiedote 15.6.2016

 

Yliopiston hallitus teki kokouksessaan 15.6.2016 päätöksen tilastotieteen, biofysiikan, teoreettisen fysiikan, ja geofysiikan pääaineiden lakkauttamisesta. Oulun yliopisto ei esitä musiikkikasvatuksen, germaanisen filologian, arkeologian, tähtitieteen eikä kemian koulutusvastuista luopumista. Lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään.

”Yliopiston hallitus on tyytyväinen siihen, että Oulun yliopistossa ollaan hyvässä kehittämisvauhdissa. Organisaatiolla on hyvä valmius viedä eteenpäin työnjakoon ja yliopistojen tiivistyneeseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita, vaikka kaikki valmistelussa olleet hankkeet eivät nyt edenneetkään”, Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Risto Murto sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopistoilta esityksiä koulutusvastuiden muuttamiseksi osana yliopistojen profiloitumista, kansallista työnjakoa ja rakenteellista kehittämistä. Erityisesti tarkastelussa ovat olleet opiskelija- ja henkilöstömääriltään pienet koulutusalat. Esitykset liittyvät yliopistojen ja ministeriön välisiin vuosia 2017-2020 koskeviin tulossopimusneuvotteluihin.

”Koko tämän vastuunjakopohdinnan tavoitteena on, että yliopistot voivat panostaa vahvuusalueisiinsa. Nyt olemme yliopiston sisällä pystyneet tekemään muutoksia, jotka parantavat tutkimusta ja koulutusta sekä avaavat uusia mahdollisuuksia”, rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Osana yliopistojen välisen yhteistyön tiivistämistä Oulun ja Jyväskylän yliopistot ovat valmistelleet musiikkikasvatuksen ja kirjallisuuden koulutusvastuiden vaihtamista. Jyväskylän yliopiston hallitus kuitenkin päätti kokouksessaan 14.6.2016 olla ehdottamatta kirjallisuuden koulutusvastuusta luopumista. Näin ollen musiikkikasvatusta koskenut esitys vedettiin pois Oulun yliopiston hallituksesta. Hallitus näkee kuitenkin tärkeänä edelleen selvittää musiikkikasvatuksen ja musiikin aineenopettajakoulutuksen kehittämistä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kielten koulutustarjontaa on selvitetty useammassa yliopistossa ja Oulun yliopiston osalta harkinnassa on ollut germaanisen filologian eli saksan kielen ja kulttuurin pääaineesta luopuminen. Selvityksen lopputuloksena Oulun yliopisto ei esitä saksan koulutusvastuusta ja pääaineesta luopumista. Oulun yliopistolla on jatkossakin vahva kieliaineiden tarjonta ja laaja aluevastuu. Tieteellisten julkaisujen laadussa mitattuna Oulun yliopiston kieliaineet ovat maan paras. Myös tutkintotehokkuudessa Oulun yliopiston kieliaineet ovat maan keskiarvon yläpuolella ja valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

Arkeologian ja tähtitieteen koulutusohjelmista on keskusteltu Turun yliopiston kanssa ja päädytty tiivistyneeseen koulutusyhteistyöhön ja kummankin yliopiston erityisosaamisen hyödyntämiseen.

Lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt Oulun yliopistolle lastentarhanopettajien koulutuksen vahvistamista (+20 aloituspaikkaa) ja uutena alkavaa erityislastentarhanopettajien maisterikoulutusta (+30). Yliopiston hallitus hyväksyi esityksen ja erityislastentarhanopettajakoulutuksen lisäämisen yliopiston koulutusvastuisiin. Yliopistot lisäävät lastentarhanopettajien sekä erityislastentarhanopettajien koulutusmääriä kolmanneksella.

Tilastotieteen, biofysiikan, teoreettisen fysiikan, ja geofysiikan pääaineet lakkautetaan

Tilastotiede on pääaineena pieni, mutta sivuaineena merkittävä ja jatkossa sen henkilökunta suuntautuu nimenomaan sivuaineopetukseen. Biofysiikan, teoreettisen fysiikan sekä geofysiikan pääaineista luopumisessa on kysymys pääainevaihtoehtojen määrän tarkistamisesta suhteessa suoritettuihin tutkintoihin sekä tuleviin henkilökunnan eläköitymisiin. Biofysiikan ja teoreettisen fysiikan tutkimus ja koulutus sulautetaan molekyyli- ja materiaalifysiikan alan toimintaan ja geofysiikan muuhun kaivannaisalan tiedekunnan toimintaan.

Näiden muutosten ei arvioida aiheuttavan YT-lain 8 luvun mukaisia henkilöstövaikutuksia. Koulutusta koskevat muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 opiskelijavalinnoissa ja syksyllä 2016 ja sitä aiemmin opintonsa aloittaneille opiskelijoille taataan mahdollisuus suorittaa opintonsa loppuun.

Jo aiemmin on päätetty luonnontieteellisen tiedekunnan kemian siirtämisestä prosessi- ja ympäristötekniikan yhteyteen teknilliseen tiedekuntaan. Siirrolla haetaan sekä vahvempaa profiilia, johon Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden osaamisen yhdistelmä samassa yliopistossa antaa hyvät mahdollisuudet, että kustannustehokkuutta yhdistämällä tilat ja laboratoriot. Siirrolla ei ole vaikutuksia koulutusvastuisiin tai pääaineisiin.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Viestintäjohtaja Marja Jokinen, marja.jokinen@oulu.fi, 050 5810 264

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs