Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Oamkin hallitus käsitteli koulutustarjonnan kehittämistä

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamkin hallitus käsitteli koulutustarjonnan kehittämistä

Tiedote.
Julkaistu: 17.08.2016 klo 20:25
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) hallitus on 17.8. pitämässään kokouksessa käsitellyt alustavaa suunnitelmaa koulutustarjonnan kehittämisestä seuraavasti:

Kehittämistarpeen taustalla on korkeakoulujen rahoitusleikkaukset, joiden myötä perusrahoitus on pudonnut vuodesta 2012 noin 12,5 % tähän vuoteen verrattuna, ja tulee todennäköisesti pienemään edelleen vuoden 2016 tasosta vuoteen 2020 mennessä 14 %. Kokonaisuudessaan rahoitus pienenee kuluvan vuosikymmenen aikana noin neljänneksen.

Rehtori Jouko Paaso toteaa, että tässä rahoitustilanteessa on haettava rakenteellisia ratkaisuja, sillä juustohöylällä ei saada kestäviä ratkaisuja kustannusten alentamiseksi.

Oamkissa koulutuksen merkittäviä säästöjä tavoitellaan vähentämällä opetukseen kohdennettavaa tuntiresurssia (h/op) sekä tiivistämällä nykyisiä koulutuksia. Tämä tarkoittaa vähemmän suuntautumisvaihtoehtoja ja enemmän yhteistä tarjontaa isoissa opetusryhmissä.

Alustavan suunnitelman mukaan säästöjä lähdettäisiin hakemaan seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

– Vähennetään sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK) -koulutusten volyymiä Oulussa ja Oulaisissa.

– Business Information Technology –koulutus yhdistetään insinöörikoulutuksen BEng-koulutukseen. Näin saadaan vahva ja elinvoimainen englanninkielinen informaatiotekniikan koulutus, ja yhteenlaskettu kokonaisaloituspaikkamäärä säilyy ennallaan.

– Muusikko (AMK) kirkkomuusikin koulutus lopetetaan. Syynä hakijapula.

– Tanssinopettaja (AMK) koulutus keskittyy jatkossa show-, pari- ja kansantanssin suuntautumisvaihtoehtoihin uudella toimintamallilla.

– Tradenomi (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus loppuu, koska työllistyminen on heikkoa alueella, ja Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen koulutus vastaa saman alan koulutustarpeeseen.

– Aiemmin esillä ollut fysioterapeutti (AMK) jatkaa nykyisellä volyymillä.

Muihin tarvittaviin säästötarpeisiin vastataan kehittämällä opetus- ja muuta toimintaa, kuten digitaalisuus, tiimiopettajuus ja uudet oppimisympäristöt. Koulutustarjontaa on tarkasteltu seuraavilla reunaehdoilla: kustannukset, työllistyminen, vastaavan koulutuksen tarjonta muualla maassa, koulutuksen aloituspaikat, tutkinnot, tuloksellisuus, vetovoima ja linkittyminen Oamkin strategiaan.

Lähtökohtana on, ettei Oamkin opiskelupaikkojen kokonaisvolyymiä pienennetä, vaan Oamkin tavoitteena on, että opiskelijapaikkojen kokonaisvolyymi säilyy ja vapautuvat aloituspaikat siirretään muihin koulutuksiin. Tästä käydään neuvotteluja ministeriön kanssa. Oamk kouluttaa leikkausten kohteena olevien koulutusten opiskelijat loppuun.

Oulun ammattikorkeakoulu toimittaa koulutustarjontaa koskevat tutkintotavoitteet opetus- ja kulttuuriministeriölle elokuun loppuun mennessä. Lopullinen koulutustarjonta varmistuu 20.10.2016, kun sopimusneuvottelut on ministeriön kanssa käyty.

Hallituksen kokousta ei pidetä 22.8., vaan kampusasiasta odotetaan päätöstä syyskuussa.

 

Lisätietoja: rehtori Jouko Paaso, puhelin 044 556 8200

 

Oamk on yksi Suomen arvostetuimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme ammattilaisia ja kehitämme Pohjois-Suomen kilpailukykyä yhdessä työelämän kanssa. Vuosittain meiltä valmistuu lähes 1 500 asiantuntijaa alueen työelämän tarpeisiin. Opetuksesta sekä tutkimus- ja kehitystyöstä vastaa 640 oamkilaista.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs