Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Nanoteknologian ympäristövaikutusten selvittämiseksi kaivataan laadukasta pohjadataa

Miktech Oy

Nanoteknologian ympäristövaikutusten selvittämiseksi kaivataan laadukasta pohjadataa

Tiedote.
Julkaistu: 05.12.2013 klo 08:15
Julkaisija: Miktech Oy

Nanoteknologiaan perustuvien tuotteiden ja tuotantoprosessien terveys- ja ympäristövaikutuksista kaivataan lisää tietoa. Nanoteknologiaa hyödyntävät yritykset suhtautuvat ympäristövaikutusten selvittämiseen positiivisesti, mutta kaipaavat luotettavaa pohjatietoa arviointityönsä tueksi.

Nanoteknologian kehitys avaa valtavasti mahdollisuuksia innovatiivisten tuotteiden kehitykseen. Myös ympäristövaikutuksiin liittyy positiivisia odotuksia: haitallisten aineiden käyttö sekä energian- ja materiaalinkulutus saattavat vähentyä. Toistaiseksi ympäristövaikutuksia tunnetaan kuitenkin huonosti.

Miktech Oy:n kehityspäällikkö Janne Kekäläinen selvitti nanoteknologiaa hyödyntävien yritysten tahtotilaa, motiiveja ja toimintatapoja ympäristövaikutusten selvittämiseen. – Yrityksissä on kyllä kiinnostusta tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Tiedolla halutaan mm. vastata asiakkaiden toiveisiin ja lainsäädännön vaatimuksiin sekä vähentää kustannuksia.

Menetelmiksi ympäristövaikutusten selvittämiseen käyvät erilaiset elinkaarianalyysit, kuten hiili-, vesi- tai ekologisen jalanjäljen laskeminen. Luotettavan selvityksen esteeksi nousee kuitenkin se, että nanomateriaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista ei ole saatavilla laadukasta, tutkittua taustatietoa tai dataa. Esimerkiksi mittaustuloksia myrkyllisten kemikaalien vaikutuksista ei löydy.

Tutkimuksessa haastateltiin nanoteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä. Esimerkiksi Millidyne Oy kertoi selvittäneensä asiakkaansa toiveesta erään tuotteensa hiilijalanjälkeä. – Ongelmana hiilijalanjäljen laskemisessa on tulosten oikeellisuuden arviointi. Menetelmä hyödyntää olettamuksia, jotka eivät ole relevantteja käyttämiemme materiaalien kohdalla, jolloin arviot saattavat olla harhaanjohtavia tuotekehityksen kannalta. Joko käytettävissä ei ole riittävästi dataa tai se on ylimalkaista, jolloin tulosten vaihteluväli kasvaa liian suureksi, toteaa toimitusjohtaja Petri Sorsa Millidyne Oy:stä.

 

Lisätiedot:

Janne Kekäläinen, kehityspäällikkö, Miktech Oy, 0440 361 678, janne.kekalainen@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Mikkelin seudun Osaamiskeskus toimii Etelä-Savossa ja erityisesti Mikkelin seudulla sekä Nanoteknologian ja Uusiutuvan metsäteollisuuden valtakunnallisissa osaamisklustereissa. OSKE-ohjelma on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima ja alueiden kehittämislain mukainen määräaikainen erityisohjelma. Mikkeli seudun Osaamiskeskuksen perusrahoituksen muodostavat Työ- ja elinkeinoministeriön, Mikkelin kaupungin ja seudun rahoitus sekä maakunnan kehittämisraha, jonka myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs