Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Musiikkipsykoterapiasta ensimmäinen suomenkielinen tietokirja

Oulun yliopisto

Musiikkipsykoterapiasta ensimmäinen suomenkielinen tietokirja

Tiedote.
Julkaistu: 21.05.2014 klo 10:16
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, täydentävien opintojen keskus (TOPIK)
Tiedote 21.5.2014

Musiikkipsykoterapiasta ensimmäinen suomenkielinen tietokirja

Musiikkipsykoterapiasta on julkaistu ensimmäinen suomenkielinen tietokirja. Sami Alanteen laatima Musiikkipsykoterapia. Teoria ja käytäntö julkaistiin Oulun yliopiston Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa D Medica 19.5.2014. Teos perustuu musiikin tohtori, koulutusmusiikkipsykoterapeutti Alanteen pitkäaikaiseen tutkimus- ja käytännön työhön musiikkipsykoterapian alalla.

Kirja on ensimmäinen suomalainen syventävä musiikkipsykoterapian perusteos, jossa kuvataan musiikkipsykoterapian historiaa, teoriaa, menetelmiä ja tutkimusta. Kirja on kansainvälisestikin merkittävä selvitys musiikkipsykoterapiasta omana erityisalana ja psykoterapian suuntauksena, joka Suomessa ensimmäisenä maana hyväksyttiin yhdeksi viralliseksi psykoterapeutin ammattiin johtavaksi koulutukseksi Oulun yliopistossa vuonna 2013.

Kirjassaan Sami Alanne tutkii musiikkipsykoterapian ikivanhoja juuria kuvata ja purkaa tunteita musiikin avulla aina Aristoteleen kirjoituksista nykyajan musiikin tutkijoiden ja musiikkipsykoterapeuttien työhön. Vapaa improvisaatio musiikkipsykoterapian keskeisenä psykoanalyysin vapaan assosiaation kaltaisena musiikillisena työskentelytapana ei vaadi aiempaa soittotaitoa tai musiikillista osaamista, mikä mahdollistaa kontaktin ja luovan vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa.

Alanteen mukaan musiikillinen vuorovaikutus voi olla ”kulttuurillista dialogia” ja palvella tehokkaasti asiakkaan emansipaatiota, vapautumista, sisäisistä ja ulkoisista paineista. Musiikillinen ilmaisu ja omien tunteiden tutkiminen itsekokemuksellisesti musiikin spontaanisti herättämien tunteiden avulla voi valistaa yksilöä psykologisesti sisäisistä tiedostamattomista ristiriidoista ja avata kokemuksia.

Musiikkipsykoterapia sitoutuu vahvasti omaan teoriaan ja käytäntöön musiikin kuunteluun ja soittamiseen perustuvana psykoterapian erityissovelluksena. Alanteen tekemän tutkimuksen mukaan musiikkipsykoterapia on itsenäinen teoreettis-menetelmällinen psykoterapian muoto. Siinä musiikin psykologista ymmärrystä ja tutkittuja musiikkipsykoterapian työskentelytapoja, menetelmiä ja tekniikoita hyödynnytetään systemaattisesti erilaisten psyykkisten ongelmien hoidossa. Niitä ovat skitsofrenia, psykoosit, traumat, masennus, ahdistus, käytös-, emotionaaliset ja kielelliset ongelmat.

Tutkimuksessa kartoitettiin ja arvioitiin ensimmäistä kertaa jo olemassa olevaa laajaa musiikkipsykoterapian tutkimusta ja näytöllä osoitettua vaikutusta. Verrattaessa musiikkipsykoterapiaa muihin, lähinnä sanalliseen työskentelyyn perustuviin psykoterapian muotoihin musiikkipsykoterapian vaikuttavuus oli vastaavankaltaista asteikolla kohtalaisesta suureen. Joidenkin potilasryhmien, kuten erityisen vaikeista psyykkisistä ongelmista kärsivien kohdalla musiikkipsykoterapia on tuonut lisää apua verrattaessa pelkästään tavanomaista psykiatrista hoitoa saaneisiin. Musiikkipsykoterapian positiivisen vaikutuksen on havaittu kasvavan terapiakertojen määrän lisääntyessä.

Alalla pitkä historia

Musiikkipsykoterapialla on pitkä historia niin Suomessa kuin kansainvälisesti osana akateemista tieteellistä tutkimusta aina 1940-luvulta lähtien. Suomessa musiikkipsykoterapiaa korvaavat Kela ja useat sairaanhoitopiirit lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmäterapiana.

Musiikkipsykoterapiaa on koulutettu ja tutkittu Suomessa aiemmin Sibelius-Akatemiassa ja Jyväskylän yliopistossa, mutta ensimmäisen varsinaisen musiikkipsykoterapeutiksi pätevöittäneen yhtenäisen nelivuotisen koulutuksen järjesti Oulun yliopisto, jossa koulutus edelleen jatkuu ainoana yliopistona maassamme.

Musiikkipsykoterapia syntyi 1960- ja 1970-luvuilla Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa Juliette Alvinin, Mary Priestleyn ja Helen Lindqvist Bonnyn kehittämänä. Heidän musiikkipsykoterapian mallejaan ja menetelmiään käytetään edelleen. Lisäksi musiikkipsykoterapia perustuu psykoanalyyttisiin, kuten Sigmund Freudin teorioihin ja psykodynaamiseen psykoterapiaan, jonka kliinisen koulutuksen musiikkipsykoterapeuttikoulutus sisältää.

Uusi koulutus alkamassa

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus (TOPIK) ja lääketieteellinen tiedekunta järjestävät uuden nelivuotisen musiikkipsykoterapeuttikoulutuksen 2015–2018 Helsingissä. Koulutus on uuden psykoterapeuttikoulutuksia koskevan asetuksen (1120/2010 2a §) mukainen. Koulutukseen voi hakea toukokuusta 2014 alkaen ja siihen valitaan 12 opiskelijaa hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Lisätietoja:

Sami Alanne, puh. 050 565 9119, sami.alanne@kotiportti.fi

Suunnittelija Kristiina Simojoki (TOPIK), puh. 0294 487339, kristiina.simojoki@oulu.fi

http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/psykoterapia

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs