Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Merityössä pitää hyvä henkilöstöpolitiikka

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Merityössä pitää hyvä henkilöstöpolitiikka

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2014 klo 12:00
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Stay Onboard – suomalaisten merimiesten pysyminen ja lähteminen merityössä

Merenkulun eläkejärjestelmää ollaan uudistamassa, mikä merkitsee eläkeiän kohoamista. Keskeinen kysymys on, miten ala pystyy jatkossa vastaamaan työntekijöiden työssä jaksamiseen ja pysymiseen sekä pitämään alan houkuttelevana. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Stay Onboard -hankkeen tulosten mukaan haasteena on työolosuhteiden ja työelämän laadun parantaminen, jotta toteutuva eläkeikä voisi lähestyä tulevaa vanhuuseläkeikää. Tuloksia esiteltiin 11.12.2014 hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä.

Tutkijat suosittelevat eläkereformin tukemista työn kehittämispolitiikalla ja yhteistoiminnan laajentamisella. Työn ja perheen parempaan yhteensovittamiseen sekä urakehityksen tukemiseen on mahdollisuuksia.  Johtamisen kehittämiseen on sosiaalinen tilaus, johon voidaan vastata niin varustamoissa kuin merenkulun koulutuksessa.

Stay Onboard -hankkeessa toteutettiin tutkimus, johon osallistui noin 2000 merenkulkijaa kyselyllä ja noin 60 haastattelulla. Tulosten mukaan merityössä viihtymiseen vaikuttaa usea asia, jotka voivat sekä pitää työntekijää laivalla tai työntää häntä maatyöhön. Johtamisen kulttuuri ja työnjaon toimivuus ovat keskiössä työn mielekkyydessä. Työtovereiden keskinäiset suhteet voivat sekä tukea että haitata työssä viihtymistä. Vapaavahtien aikana laivalla ja vapaa-aikana maissa työntekijän on kyettävä palautumaan työn rasituksista. Työssä ja vapaa-aikana on merenkulkijan hoidettava suhteensa perheeseen. Periodityö on merkittävä vetotekijä merityössä, mutta jos työaikajärjestelyt uuvuttavat, on laivan jättäminen todennäköistä.

Pitkän työuran edellytyksiä merellä ovat työnantajan suotuisa taloudellinen tila, kuuluminen päällystöön, hyvä työkyky, työstä palautuminen ja henkilöstön aktiiviset kehittämistoimet. Perhe- ja lähisuhteiden jääminen maihin, vuorotyö, eläketurva ja työn mielekkyys, johtamiskulttuurin ohella, ovat tekijöitä, jotka voimakkaimmin erottelevat työssä pysyvien ja siitä lähtevien joukkoja. Perhe- ja lähisuhteiden haaste on koskettaa useimmin nuoria ja varhaisessa keski-iässä olevia merenkulkijoita.

Merityössä on keskeistä niin merenkulkijan kuin hänen ympäristönsä sopeutuminen keskinäisiin tarpeisiin. Perheen tulee sopeutua merityöhön. Työnantajan on huolehdittava työntekijän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ja työn mielekkyydestä. Sopeutumiskyky tulisi olla yksi osatekijä niin merenkulkualan koulutukseen valittaessa kuin merityöhön rekrytoitaessa. Merenkulkijaa sitouttaa henkilökohtainen tavoite työssä ja positiivinen asenne.  Merenkulkua tukevilla järjestöillä on keinonsa merenkulkijan terveyden ylläpitoon ja hyvinvoinnin parantamiseen. Kyse on yhteisestä tehtävästä.

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Sanna Haavisto
p. 044 702 8426
etunimi.sukunimi@kyamk.fi

www.kyamk.fi/mediatiedotteet
 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on arvostettu, vastuullinen ja kansainvälinen kouluttaja. Ammattikorkeakoulu on alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden tuottaja.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs