Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Landsbygdsprogrammets resultat utvärderas med en enkät

Maa- ja metsätalousministeriö

Landsbygdsprogrammets resultat utvärderas med en enkät

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.02.2015 kl. 14:15
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Arbetet med en efterhandsutvärdering av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 ska just börja. Genom utvärderingen samlar man in information om hur programmet hjälpt att utveckla landsbygden under perioden 2007–2013 samt om programarbetet har varit ett fungerande sätt att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 har just blivit färdigt, men utifrån efterhandsutvärderingens resultat börjar man redan planera den nya perioden som inleds år 2021. Utvärderingen sker med enkäter som sänds per e-post till dem som sökt stöd via programmet. Med enkäterna vill man få reda på hur olika aktörer ser på programmets effekter och utvecklingsutsikterna i det egna området. Vidare vill man få in kommentarer om hur effektiva programmets åtgärder har varit samt hur förvaltningen och kommunikationen har fungerat.

Enkätssvaren tjänar landsbygdens företagare, invånare och samfund som har en nära koppling till landsbygdsprogrammet.

- Utvärderingen är en ypperlig möjlighet att ge förvaltningen respons om programmets innehåll och hur programmet har fungerat, säger Juha Lappalainen på MTK ry. Europeiska kommissionen får också resultaten som den använder för att planera kommande finansieringsperioder.

- För landsbygdsutvecklare på gräsrotsnivå är utvärderingen en direkt kanal för att visa hur programmets verktyg lämpar sig för att möta lokala utvecklingsbehov, konstaterar verksamhetsledaren för Kantri ry, Kari Kylkilahti, och önskar att Leaderfolket besvarar enkäten aktivt.

Enkäten och utvärderingen görs av Suomen aluetutkimus FAR / Aluekehityssäätiö på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Landsbygdsprogrammet, dvs. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, är ett verktyg som används för att göra landsbygden till en bättre plats. Programmet tjänar jordbrukare, landsbygdsföretag, utvecklare av landsbygdsmiljöer och landsbygdstjänster samt landsbygdsinvånare som vill förbättra något i sin egen livsmiljö. Till programmets verktyg hör jordbrukets strukturstöd, kompensationsersättningar, miljöstöd, ersättningar för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar, företags- och projektstöd samt Leader som är ett instrument för lokalutveckling.

Ytterligare information:
överinspektör Eero Pehkonen, tfn 0295 162406, förnamn.efternamn(at)mmm.fi
utvecklingschef Liisa Kytölä, tfn 050 514 5124, förnamn.efternam(at)aluekehityssaatio.fi

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs