Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Kulttuurirahaston Mikko Sillanpään palkinto kahdelle maataloustutkijalle

Suomen Kulttuurirahasto

Kulttuurirahaston Mikko Sillanpään palkinto kahdelle maataloustutkijalle

Tiedote.
Julkaistu: 16.04.2014 klo 09:08
Julkaisija: Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston Mikko Sillanpään rahasto on myöntänyt 7.500 euron palkinnon professori Erkki Auralle ja maat. ja metsät. tohtori Anni Halmemies-Beauchet-Filleaulle. Palkinnot luovutettiin Suomen Maataloustieteellisen Seuran vuosikokouksessa 15.4.2014 Helsingissä.

Mikko Sillanpään rahasto edistää maataloustutkimusta, kohottaa sen tasoa ja innostaa tutkimustyön suorittajia myöntämällä palkintoja erityisesti nuorille alle 35-vuotiaille tutkijoille, mutta myös varttuneemmille tutkijoille. Professori Mikko Sillanpää (1925-1992) työskenteli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) vuosina 1957-1989. Palkinnon myöntäneeseen hoitokuntaan kuuluivat professori Laura Alakukku Helsingin yliopistosta sekä ylijohtaja Erkki Kemppainen ja professori Asko Mäki-Tanila MTT:stä.

Professori Erkki Auran ura suomalaisessa maataloustutkimuksessa on mittava. Hänen  tutkimustensa kirjo on laaja, mutta niille yhteinen nimittäjä on maaperätiede: sen tietojen ja taitojen monipuolinen käyttö. Aura on tarttunut moniin erilaisiin ja yleensä hyvin haastaviin aiheisiin ja tutkinut mm. sokerijuurikkaan muokkausmenetelmiä, lannoitusta ja laatuominaisuuksia, biologista typensidontaa peltoviljelyssä, nurmen sadonmuodostusta ja laadun kehitystä sekä savimaiden salaojitusta ja eroosiota. Hänen uusimmat tutkimusaiheensa ovat lietelannan jakeistaminen sekä metaani-bioreaktorin kehittäminen.

Tunnusomaista Erkki Auran tutkimuksille on, että teknologiset ratkaisut perustuvat vahvaan, monitieteiseen teoreettiseen osaamiseen. Kun yhdistetään teoreettiseen osaamiseen uteliaisuus ja rohkeus kokeilla erilaisia ratkaisuja, tutkimus tuottaa käytäntöön soveltuvia teknologisia ratkaisuja. Aura on tehnyt uransa aikana useita patentoituja keksintöjä ja käytäntöön otettuja menetelmiä.

Erkki Aura väitteli maatalous-metsätieteiden tohtoriksi maanviljelyskemian ja –fysiikan oppiaineesta vuonna 1975. Väitöskirja aihe oli Maan kosteuden vaikutus sokerijuurikkaan itämiseen ja taimettumiseen. Uransa aikana hän on työskennellyt Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksessa, Helsingin yliopistossa, Maatalouden tutkimuskeskuksen paikalliskoetoimistossa sekä MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Tasavallan presidentti myönsi Auralle professorin arvonimen vuonna 1998.

Anni Halmemies-Beauchet-Filleau väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi vuonna 2013 Helsingin yliopistossa kotieläinten ravitsemustieteen alalta. Hän tutki väitöstyössään (Role of Forage Species and Conservation Method in Ruminal Lipid Metabolism, Mammary Lipogenesis and Milk Fatty Acid Composition in Lactating Cows)  karkearehun säilöntämenetelmän ja kasvilajin vaikutusta lehmän rasva-aineenvaihduntaan ja maidon rasvahappokoostumukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää karkearehuun perustuva ruokintastrategia, joka vähentää tyydyttyneiden rasvahappojen ja lisää tyydyttymättömien rasvahappojen, erityisesti ihmisterveydelle suotuisten omegarasvahappojen, osuutta maidon rasvakoostumuksessa.

Anni Halmemies-Beauchet-Filleaun väitöstutkimuksen mukaan maitorasvan koostumusta pystyttiin muuttamaan haluttuun suuntaan lisäämällä puna-apilasäilörehun ja laitumen käyttöä lypsylehmien ruokinnassa. Sen sijaan eri säilöntämenetelmien vaikutus oli marginaalinen. Myös pieni kasviöljylisä ruokinnassa muutti maitorasvan koostumusta suotuisasti ilman, että karkearehujen edullisia vaikutuksia menetettiin. Todetut erot maidon rasvakoostumuksessa heijastivat muutoksia pötsin rasva-aineenvaihdunnassa johtuen muun muassa kasvilajien välisistä eroista pötsin sulatuskinetiikassa ja pötsimikrobistossa.

Maitorasva on merkittävä tyydyttyneiden rasvahappojen lähde länsimaisessa ruokavaliossa. Sen koostumus ei kuitenkaan ole vakio vaan siihen voidaan vaikuttaa lypsylehmien ruokinnalla. Anni Halmemies-Beauchet-Filleau osoitti väitöstyössään, että maitorasvan koostumusta voidaan muuttaa karkearehun käyttöön perustuen.

Ansiokkaan väitöskirjan osajulkaisut julkaistiin kansainvälisesti arvostetussa kotieläintieteen sarjassa. Väitöskirjatutkimukset toteutettiin Helsingin yliopiston ja MTT:n tutkimusyhteistyönä. Anni Halmemies-Beauchet-Filleau jatkaa tutkimuksen parissa myös väitöksen jälkeen. Hän työskentelee tutkijatohtorina maataloustieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa lypsylehmien lipidi- ja valkuaisaineenvaihduntaan keskittyvissä tutkimusprojekteissa.

 

Lisätiedot:
Kulttuurisihteeri Jaana Leivo, Suomen Kulttuurirahasto, puh. (09) 6128 1235, jl@skr.fi.
Professori Erkki Aura, puh. 040 5486 942, erkki.aura@surffi.net
Maat. ja metsät. tohtori Anni Halmemies-Beauchet-Filleau, puh. 050 4480 109, anni.halmemies@helsinki.fi

Liitetiedostot

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.

 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs